Vai ķermenis ir elektrizēts, var noteikt ar vienkāršu iekārtu elektroskopu:
 
Elektroskops.svg
  
Galvenās sastāvdaļas:
1 - metāla stienītis,
2 - folijas vai papīra sloksnītes,
3 - plastmasas vai gumijas korķis, ieliktnis,
4 - metāla korpuss,
5 - korpusa stikla daļa.
 
Darbības princips:
Ja ar uzlādētu ķermeni pieskaras metāla stienītim, tad lādiņš nokļūst uz folijas sloksnītēm. Tā kā lādiņi uz sloksnītēm ir vienādi, tad sloksnītes viena no otras atgrūžas. Jo spēcīgāk elektrizēts ķermenis, jo vairāk atliecas folijas plāksnītes. Atvirzot uzlādēto ķermeni, daļa no lādiņa paliek uz elektroskopa - elektroskops ir uzlādēts. Šo palikušo lādiņu var noņemt, vienkārši pieskaroties ar roku, vai dažiem elektroskopiem ir metāliska svira, kas ļauj stienīti savienot ar korpusu, tādējādi lādiņu novadot uz to.
 
Lai salīdzinātu lādiņu lielumus, veicot salīdzinošus mērījumus, izmanto elektrometru:
 
Elekrometrs.svg
  
Galvenās sastāvdaļas:
1 - skala,
2 - plastmasas, gumijas korķis, uzmava,
3 - metāla stienītis,
4 - kustīgs metāla rādītājs,
5 - ass rādītāja nostiprināšanai,
6 - korpuss.
 
Darbības princips:
Līdzīgs elektroskopa darbībai - tikai lādiņš šoreiz nokļūst arī uz kustīgā rādītāja un tas atgrūžas no nekustīgā stienīša. Par lādiņa lielumu var spriest, nolasot skalas rādījumu.