Normālos apstākļos ķermeņi ir elektriski neitrāli, jo tajos ir vienāds pozitīvi lādēto un negatīvi lādēto elementārdaļiņu skaits.
  
Ja ķermenis kādā procesā iegūst lādiņu, saka, ka ir notikusi ķermeņa elektrizācija
Ķermeņa elektrizācija var notikt vairākos veidos:
 
• saskaroties ar uzlādētu ķermeni:
  
Stocker plus Shutterstock.jpg
Attēlā uzlādētais ķermenis ir metāliskā lode, bet lādiņu saņem zēns
  
Saskaroties ar jau uzlādētu ķermeni, elektroniem rodas iespēja pāriet no viena ķermeņa uz otru. Rezultātā neitrālais ķermenis iegūs tādu pašu lādiņu kā uzlādētais ķermenis.
 
• vienkārši saskaroties neitrāliem ķermeņiem (berze palielina saskares laukumu):
  
1.gif
 
 2.png 
 
Šajā gadījumā elektrizējas abi ķermeņi, jo elektroni no viena ķermeņa pāriet uz otru. Pirmais ķermenis ieguvis pozitīvu lādiņu, otrais — negatīvu.
Zīmējumā elektroni pārgājuši no vilnas drānas uz ebonīta nūjiņu.
 
Pozitīvu lādiņu iegūstam uz stikla nūjiņas, to berzējot ar zīda drānu:
 
3.png
 
Negatīvu lādiņu iegūstam uz ebonīta nūjiņas, to berzējot ar vilnas drānu:
  
4.png
 
Pozitīvus lādiņus apzīmē «\(+\)», bet negatīvus ar «\(-\)».
  • tuvinot ķermenim uzlādētu ķermeni (nepieskaroties), notiek lādiņu atvirzīšanās - elektrostatiskā indukcija:
indukcija_1.svg
Attēlā - tuvinot negatīvi uzlādētu lineālu uz izolēta statīva novietotai lodei, elektroni atvirzīsies no lineāla uz lodes labo pusi. Lodes kreisajā pusē paliks pozitīvo lādiņu pārsvars
 
Atsauce:
https://phet.colorado.edu Simulācija "Baloni un statiskā elektrība"
Stocker plus / Shutterstock.com