Virknes slēgumā visi patērētāji saslēgti viens aiz otra.

YCUZD_221114_4597_elektriskais savienojums_8.svg
Attēlā dots virknes slēgums, kurā saslēgtas trīs lampiņas un strāvas avots

Ja šādu slēgumu pievieno strāvas avotam, tad caur visiem patērētājiem plūst vienāda stipruma strāva:
I=I1=I2=I3=...

Virknes slēgumā elektriskais spriegums, kas ir starp strāvas avota poliem, sadalās uz visiem virknē saslēgtajiem patērētājiem. Spriegumu katrā patērētājā vai posmā var aprēķināt ar Oma likumu \(U = IR\). Spriegumu, kas šādi aprēķināts ķēdes posmam, sauc par sprieguma kritumu.
U=U1+U2+U3+...

Virknes slēguma kopējā pretestība ir visu atsevišķo pretestību summa.
R=R1+R2+R3+...
 
Virknes slēguma trūkums - ja vienā ķēdes posmā kāds patērētājs nedarbojas (piemēram, viena spuldzīte izdeg), tad visā ķēdē strāva neplūst. Piemēram Jaungada spuldzīšu virtene ir saslēgta virknēs slēgumā.
Jo vairāk vadītāju ir ieslēgti ķēdē virknes slēgumā, jo kopējā pretestība lielāka, līdz ar to cauri plūstošās strāvas stiprums - mazāks.
 
YCUZD_221114_4597_elektriskais savienojums_10.svg

Virknes slēgumā ir izdevīgi slēgt strāvas avotus (savienojot pretēju nosaukuma polus), jo tad ķēdes kopējais spriegums ir lielāks.
YCUZD_221114_4597_elektriskais savienojums_11.svg
 
Ar patērētāju virknē slēdz elektrisko drošinātāju. Drošinātājs pārtrauc elektrisko ķēdi, ja strāvas stiprums pārsniedz pieļaujamo vērtību.
 
YCUZD_221114_4597_slēdži.svg
Attēlā ir dažādi drošinātāji un drošinātāju turētāji