Teorija

Virknes slēgums

Virknes slēgumā visi patērētāji saslēgti viens aiz otra.

baterija33.bmp
Attēlā dots virknes slēgums, kurā saslēgtas trīs lampiņas un strāvas avots.

Ja šādu slēgumu pievieno strāvas avotam, tad caur visiem patērētājiem plūst vienāda stipruma strāva.
I=I1=I2=I3=...


Virknes slēgumā elektriskais spriegums, kas ir starp strāvas avota poliem, pakāpeniski sadalās uz visiem virknē saslēgtajiem patērētājiem. Spriegumu katrā posmā var aprēķināt ar Oma likumu U = IR. Spriegumu, kas šādi aprēķināts ķēdes posmam, sauc par sprieguma kritumu.
U=U1+U2+U3+...


Virknes slēguma kopējā pretestība ir visu atsevišķo pretestību summa.
R=R1+R2+R3+...

 
Virknes slēguma trūkums - ja vienā ķēdes posmā kāds patērētājs nedarbojas (piemēram, viena spuldzīte izdeg), tad visā ķēdē  strāva neplūst. Piemēram Jaungada spuldzīšu virtene ir saslēgta virknēs slēgumā.
Jo vairāk vadītāju ir ieslēgti ķēdē virknes slēgumā, jo kopējā pretestība lielāka, līdz ar to cauri plūstošās strāvas stiprums - mazāks.

virkne.bmp

Virknes slēgumā ir izdevīgi slēgt strāvas avotus (savienojot pretēju nosaukuma polus), jo tad ķēdes kopējais spriegums ir lielāks.

stravas avoti.png

Ar patērētāju virknē slēdz elektrisko drošinātāju. Drošinātājs pārtrauc elektrisko ķēdi, ja strāvas stiprums pārsniedz pieļaujamo vērtību.
droš.bmp
Attēlā ir dažādi drošinātāji un drošinātāju turētājiAtsauce:
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 114.lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 84. lpp.
http://www.goerudio.com/demo/virknes_slegums
http://andzja.wordpress.com/category/elektriba/
http://www.hjertmans.lv/index.php?show_me=produkti&kategorija=672&nodala_id=5
https://twitter.com/cyxob/status/590041860288159745
http://www.ndg.lv/latvian/Macibas/FizInter/b2.2.4.htm