Elektriskās ķēdes elementu apzīmējumi

Lai varētu izmantot elektroierīces, tās jāpieslēdz strāvas avotam. Šādus slēgumus sauc par elektrisko ķēdi.
Elektriskajās ķēdēs ir strāvas avoti, elektroierīces, vadi un slēdži.

Ķēdes grafisko attēlu, kurā ķēdes elementi ir attēloti ar simboliem, sauc par elektrisko shēmu.

Ķēdes elementu apzīmējumi:

apzzz.bmp
1 - ampērmetrs
2 - voltmetrs
3 - slēdzis
4 - rezistors
5 - no stieples tīta pretestība
7 - reostats

8 - enerģijas avots (galvaniskais elements)
9 - enerģijas avotu baterija
10 - kvēlspuldze
12 - vadu krustojums bez savstarpēja kontakta
 
 
Piemērs:
Vienkārša elektriskā ķēde, kura sastāv no enerģijas avota, spuldzītes un voltmetra Voltmetrs
voltn.bmp