29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Paralēlajā slēgumā visi patērētāji ir pieslēgti strāvas avotam neatkarīgi cits no cita un veido sazarotu ķēdi.
YCUZD_221114_4597_elektriskais savienojums_5 (1).svg

Paralēlajā slēgumā visi patērētāji ir pievienoti vienam strāvas avotam, starp kura spailēm ir noteikts spriegums. Katrs patērētājs saņem pilnu spriegumu.
U=U1=U2=U3=...
 
YCUZD_221114_4597_elektriskais savienojums_9.svg

Paralēlajā slēgumā kopējā strāva ir atsevišķos patērētājos plūstošo strāvu summa.
I=I1+I2+I3+...
Paralēlajā slēgumā saslēgtiem patērētājiem kopējā pretestība ir mazāka (mazāka par mazāko no paralēli ieslēgto vadītāju pretestībām).
Ja paralēli saslēgti \(n\) vadītāji, un katra tā pretestība ir vienāda \(R\), tad ķēdes kopējā pretestība ir \(\frac{R}{n}\).
Var secināt, ka palielinoties patērētāju skaitam, kopējais strāvas stiprums neierobežoti palielinās, tas var izraisīt ugunsgrēku.
Svarīgi!
Vienā kontaktligzdā nedrīkst ieslēgt vairākus jaudīgus patērētājus, pārslogoti vadi sakarst un var aizdegties.
Dzīvoklī patērētāji ir slēgti paralēlā slēgumā. Dzīvokļos pienākošie elektrības pievadi sastāv no diviem vadiem, kas iet caur skaitītāju, ar ko tiek mērīta elektroenerģija. Elektriskā strāva plūst caur drošinātājiem, kas ieslēgti virknē un paredzēti noteiktam strāvas stiprumam ķēdē, un tie ķēdi pārtrauc bīstamos pārslodzes gadījumos.

Elektrības kabelim, kuru izmanto dzīvokļa elektriskajā tīklā, ir trīs vadi. Trešais ir zemes vads.
 
Paralēlā slēguma priekšrocība ir tā, ka, atslēdzoties vienam patērētājam, citi turpina darboties.