Teorija

Mēraparāti
Strāvas stipruma mērīšana
Strāvas stiprumu mēra ar ampērmetru.
amp.bmp


Tā apzīmējums elektriskajā ķēdē ir
 
zim.bmp
 
Svarīgi!
Ampērmetrs jāslēdz virknē ar patērētāju.
amplabs.bmp

Ampērmetru nedrīkst pievienot strāvas avotam, ja ķēdē nav ieslēgts patērētājs!
Mērāmais strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt ampērmetra mērījuma maksimālo vērtību.

Ieslēdzot ampērmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
  • vads, kurš nāk no strāvas avota (+), jāpievieno ampērmetra (+) spailei;
  • vads, kurš nāk no strāvas avota (-) pola, jāpievieno ampērmetra (-) spailei.

Lai mērītu strāvas stiprumu, jāzina, kādai strāvai ampērmetrs ir domāts:
  • apzīmējums ~ nozīmē ampērmetrs maiņstrāvas mērīšanai;
  • apzīmējums - nozīmē ampērmetrs līdzstrāvas mērīšanai.
     

Elektriskā sprieguma mērīšana

Spriegumu mēra ar voltmetruvoltm.bmp
Tā apzīmējums elektriskajā ķēdē ir vvvv.bmp
Lai izmērītu spriegumu starp strāvas avota poliem, voltmetru pieslēdz tieši pie strāvas avota. Spriegumu var izmērīt katram ķēdes elementam.
mērav.bmp

Svarīgi!
Voltmetru pieslēdz paralēli ķēdes elementam.
voltn.bmp

Ieslēdzot voltmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
    vads, kurš nāk no strāvas avota (+), jāpievieno voltmetra (+) spailei;
    vads, kurš nāk no strāvas avota (-) pola, jāpievieno voltmetra (-) spailei.
 
Spriegumu var mērīt arī ar digitālo multimetru.
mult.bmp
Atsauce:
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 72. un 75.lpp.
http://www.ndg.lv/latvian/Macibas/FizInter/b2.2.2.htm