24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs Darba aprēķināšanas formula (atkarība no pieliktā spēka un ceļa)
2. Jauda Jaudas aprēķināšanas formula (atkarība no darba un laika)
3. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas formula.
4. Potenciālā enerģija Ķermeņa mehāniskā enerģija. Ķermeņa pilnā enerģija. Enerģijas nezūdamības likums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš (1) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
2. Darba aprēķināšana, ja dots ceļš un svars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
3. Darba aprēķināšanu, ja zināms spēks un ceļš (2) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
4. Darba aprēķināšanu, ja zināma masa un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
5. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš 2. izziņas līmenis augsta 5 p.
6. Masas aprēķināšana, ja zināms ceļš un darbs 2. izziņas līmenis augsta 5 p.
7. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
8. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (laika mēru pārveidošana) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
9. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
10. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda
11. Jaudas aprēķināšana, ja dots ceļš, laiks un svars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
12. Kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Velosipēdista kinētiskās enerģijas aprēķināšana.
13. Kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Meteora kinētiskās enerģijas aprēķināšana. Vienību pārveidošana.
14. Potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Potenciālās enerģijas aprēķināšana. Ķermeņa enerģijas izmaiņas krītot.
15. Potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Darba aprēķināšana, paceļot ķermeni.
16. Potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Potenciālās enerģijas izmaiņas aprēķināšana, ja dots svars, ātrums un laiks.
17. Mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Potenciālās vai kinētiskās enerģijas noteikšana, ja zināma ķermeņa mehāniskā enerģija

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs 00:00:00 vidēja 3 p. Pārbaudi prasmi lietot darba formulu!
2. Jauda 00:00:00 vidēja 3 p. Pārbaudi prasmi lietot jaudas formulu!
3. Enerģija 00:00:00 vidēja 6 p. Pārbaudi zināšanas par potenciālo, kinētisko un mehānisko enerģiju!