Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš (1) 1p.
2. Darba aprēķināšanu, ja zināms spēks un ceļš (2) 1p.
3. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš 1p.