Teorija

Enerģija raksturo ķermeņa spēju veikt darbu. Enerģiju mēra džoulos (J).
Kustībā esoša ķermeņa spēju veikt darbu sauc par kinētisko enerģiju.
Enerģija piemīt visiem kustībā esošiem ķermeņiem. Piemēram, braucoša mašīna var nogāzt šķērsli, kustībā esošs āmurs var iedzīt naglu, krītošs akmens var savainot cilvēku.
 
Kinētiskās enerģijas lielums ir atkarīgs no ķermeņa masas m (kg) un ātruma v m/s. Ķermeņa kinētiskā enerģija ir vienāda ar pusi no masas un ātruma kvadrāta reizinājuma.
Ek=mv22
Ķermenim, kuram ir liela masa, piemīt liela kinētiskā enerģija. Tomēr ķermeņa ātrums kinētisko enerģiju izmaina straujāk (skat formulā). Piemēram, ar milzīgu ātrumu izšauta sīka lode var dziļi ietriekties ķermenī; putns gaisā var notriekt milzīgu lidmašīnu, jo sadursmes laikā ir liels ātrums - tātad liela kinētiskā enerģija.
 
Amerikāņu kalniņos, vagoniņam slīdot augšup, kinētiskā enerģija samazinās, bet slīdot lejup - strauji palielinās, jo smaguma spēka iedarbībā palielinās ātrums.
 
 
 

lode.bmp
amer.bmp
 
 
 
Piemērs:
Cik liela enerģija piemīt ar 500 m/s lielu ātrumu lidojošai lodei, kuras masa ir 1 kg?
m=1kgv=500m/sEk?Ek=mv22Ek=150022=125000J
Atbilde: lidojošai lodei piemīt 125 000 J jeb 125 kJ liela enerģija
 
kinetikos grieķu valodā nozīmē "uz kustību attiecināms".
Atsauce:
 
Fizika 9.klasei. Ilgonis Vilks. ZvaigzneABC - 2008. izm.64lpp.
http://www.spoki.lv/foto-izlases/Krutakie-Amerikanu-kalnini/137552
http://zebu.uoregon.edu/1999/ph161/l5.html