Teorija

Skaņas skaļumu ietekmē svārstību amplitūda.
Svārstību lielumu (maksimālo novirzi no līdzsvara stāvokļa) sauc par amplitūdu.
Amplitūdu var noteikt ar elektrisku ierīci - oscilogrāfu, kas ļauj ''ieraudzīt'' skaņu.
 
Skaņas-viļņi.jpg
 Skaņas skaļuma jeb skaņas intensitātes mērvienība ir decibeli (dB).
Skaņa
Decibeli
Visvājākā dzirdamā skaņa
0
Čuksti
20
Telefona zvans
70
Vilciens
90
Rokkoncerts
110
Sāpju slieksnis
130
Lidmašīnas pacelšanās
170
 
dzzz.PNG
Interaktīvs eksperiments
Ja vēlies "paspēlēties" ar skaņu, atver interneta vietnes phet simulāciju skaņa.
Izvēlies augšējā rindā pirmo pozīciju, labajā pusē ieliec ķeksīti "Audio enabled" un maini amplitūdu. Var novērot, kā mainās gaisa molekulu sablīvējumi un skaņas skaļums pie dažādām amplitūdām.
skaņa.PNG
Atsauce:
Fizika 8. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 1998.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 68.-69.lpp.
Fizika 8. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 75.lpp.
https://phet.colorado.edu/en/simulation/sound
http://www.dzirde.lv/blogs/---dzirde