Teorija

Priekšmetus, lietas, dzīvas būtnes un mūs pašus fizikā sauc par ķermeņiem.
 
8037329311_i.jpg8487623467_i.jpg8555725334_i.jpg
 
Dabiskie ķermeņi ir radušies dabā, dabisko pārvērtību un evolūcijas (attīstības) procesā.  Tie ir, piemēram, akmens, lietus piliens, augu un dzīvnieku valsts pārstāvji.
 
6542001913_i.jpg8663955516_l.jpgSL380586.JPG
 
Mākslīgie ķermeņi ir radušies cilvēka darbības rezultātā, veidojot tos no dažādiem izejmateriāliem, piemēram, transporta līdzekļi, mēbeles, saimniecības trauki, dažādi konditorejas izstrādājumi.

 
6521572710_i.jpg2530073334_i.jpg6649317601_i.jpg
 
Parādības, kas dabā notiek ar ķermeņiem un kuras pēta fizika, sauc par fizikālajām parādībām.
  
Fizikālās parādības iedala:
1) dabas parādībās, tās notiek neatkarīgi no cilvēka gribas.
Dabas parādības ir, piemēram, lietus, saule, vulkāns, zibens.
 
  2390927851_i.jpg1883127992_i.jpg6254105758_i.jpg6718487656_i.jpg
 
 
2) mākslīgi radītās  fizikālās parādības.
 
ģen2.bmp
 
Fizikālās parādības var pētīt,  kādu parādību novērojot tieši vai izdarot mēģinājumu.
 
Novērojums ir fizikālās parādības pētīšana dabiskos apstākļos. Piemēram, cilvēks novēro varavīksni.
 
var.bmp
 
Mēģinājums ir fizikālās parādības izpētīšana mākslīgi radītos apstākļos. Piemēram, zēns pūš ūdens burbuļus, kuros veidojas varavīksne.
 
5958317691_l.jpg
 
Atsauce:
www.poga.lv
Fizika pamatskolai/Gundaris Gailītis.-RAKA,2004 - 8.-9.lpp.