Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoms un atoma kodols Teorētiskais apraksts par tēmu "Atoms un atoma kodols", kas ietver sevī atoma kodola uzbūvi un radioaktīvo sabrukšanu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pussabrukšanas periods 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums par atoma pussabrukšanas perioda īpašībām.
2. Atoma kodola lādiņš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atoma kodola lādiņa aprēķināšana, ja zināms tā kārtas numurs.
3. Fotona viļņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevumā ir jāaprēķina izstarotā fotona viļņa garums, ja elektrons atomā pāriet no augstāka enerģijas līmeņa uz zemāku.
4. Datēšana ar oglekli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums ar kādu saskaras arheologi, nosakot vecu priekšmetu vai skeletu vecumu.
5. Daļiņu izstarošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā jāaprēķina, kā mainās kodola lādiņš un masa, ja tas izstaro alfa, beta un gamma daļiņas.
6. Iežu vecuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā jāizmanto U 238 sabrukšanas grafiks, lai noteiktu iežu vecumu.
7. Gaismas krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevumā dotajam gaismas viļņa garumam jāatrod atbilstošā krāsa.
8. Bismuta sabrukšanas grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pēc dotā grafika ir jānosaka bismuta pussabrukšanas periods, kā arī pēc cik ilga laika aktivitāte sasniegs noteiktu vērtību.
9. Kodola blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā jāaprēķina atoma kodola blīvums, ja zināma tā masa.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēki, kas darbojas atoma kodolā Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.