Teorija

Uzdevumi

1. Pussabrukšanas periods

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Atoma kodola lādiņš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Fotona viļņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Datēšana ar oglekli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļiņu izstarošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Iežu vecuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Gaismas krāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Bismuta sabrukšanas grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Kodola blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Spēki, kas darbojas atoma kodolā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem