Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fizikālie lielumi Fizikālie lielumi un mērvienības tēmā "Apgaismojums un attēli".
2. Gaismas atstarošanās Gaismas atstarošanās likumi. Krišanas leņķis un atstarošanās leņķis. Aprēķinu piemēri.
3. Gaismas laušana Gaismas laušanas likums, gaismas laušanas koeficients, optiskais blīvums, krišanas un laušanas leņķis
4. Gaismas iekšējā atstarošanās Gaismas pilnīgā iekšējā atstarošanās. Optiskais blīvums. Gaismas vadi. Pilnīgās atstarošanās robežleņķis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums. Atstarošana, laušana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izvēlies pareizo apgalvojumu. Gaismas atstarošana un laušana. Temats "Apgaismojums un attēli.
2. Atstarošanās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Noteikt krišanas leņķi, leņķis starp virsmu un gaismas staru, par cik grādiem gaismas stars ir novirzījies no sākotnējā virziena. Dots leņķis starp krītošo un atstaroto staru un zīmējums.
3. Atstarošanās leņķi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķināt leņķi starp krītošo un atstaroto staru, atstarošanās leņķi, ja ir dots leņķis starp virsmu un krītošo staru.
4. Atstarošanās (spoguļa pagriešana) 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķini krišanas leņķi, leņķi par kādu ir jāpagriež spogulis. Dots gaismas stara novirzes leņķis no sākotnējā virziena.
5. Gaismas ātrums vielā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt gaismas ātrumu vielā, ja ir dota viela un tabula ar gaismas laušanas koeficientiem.
6. Gaismas ātrumu starpība vielās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt gaismas ātrumu vielās un ātruma starpību, ja ir dotas vielas un tabula ar gaismas laušanas koeficientiem.
7. Laušana. Leņķi (no gaisa) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķināt gaisma laušanas leņķi, gaismai pārejot no gaisa citā vidē. Dots krišanas leņķis un gaismas laušanas koeficienti.
8. P. Iekšēja atstarošanās (pret gaisu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķināt gaismas pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķi uz vielas un gaisa robežvirsmas. Dots gaismas laušanas koeficients.
9. P. Iekšēja atstarošanās (2 vielas) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt gaismas pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķi uz divu vielu robežvirsmas. Dots gaismas laušanas koeficients.
10. Laušana (krišanas leņķis) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt gaismas krišanas leņķi, gaismai pārejot no vienas vielas citā. Dots laušanas leņķis un gaismas laušanas koeficienti.
11. Gaismas laušana stikla prizmā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķināt noteiktas krāsas gaismas laušanas leņķi izejot no stikla prizmas, ja ir dots gaismas laušanas koeficients un leņķi prizmā.
12. Laušana gaisa ķīlī stiklā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķināt noteiktas krāsas gaismas laušanas leņķi, izejot no gaisa prizmas ieslēguma stiklā, ja ir dots gaismas laušanas koeficients un leņķi prizmā.
13. Leņķi stikla prizmā 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķināt noteiktas krāsas gaismas laušanas leņķi izejot no stikla prizmas, ja ir dots gaismas laušanas koeficients un leņķi prizmā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaismas laušana Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Ģeometriskā optika Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Gaismas laušana Citi vidēja 3 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
4. Gaismas laušana Citi vidēja 3 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laušana. Leņķi. (2 vielas) Citi vidēja 2 p. Aprēķināt gaisma laušanas leņķi, gaismai pārejot no ūdens vai stikla citā vidē. Dots krišanas leņķis un gaismas laušanas koeficienti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaismas atstarošanās 00:00:00 vidēja 11 p. Skolēna pašpārbaudes tests par gaismas atstarošanos. Krišanas leņķis, atstarošanās leņkis, perpendikuls pret virsmu, spoguļa pagriešana.
2. Gaismas laušana 00:00:00 vidēja 16 p. Skolēna pašpārbaudes tests par gaismas laušanu. Krišanas leņķis, laušanas leņkis, gaismas laušanas koeficients, pilnīgā iekšējā atrstarošanās.