Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojums. Atstarošana, laušana

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Atstarošanās

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atstarošanās leņķi

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Atstarošanās (spoguļa pagriešana)

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Gaismas ātrums vielā

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Gaismas ātrumu starpība vielās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Laušana. Leņķi (no gaisa)

Grūtības pakāpe: zema

2
8. P. Iekšēja atstarošanās (pret gaisu)

Grūtības pakāpe: zema

2
9. P. Iekšēja atstarošanās (2 vielas)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Laušana (krišanas leņķis)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Gaismas laušana stikla prizmā

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Laušana gaisa ķīlī stiklā

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Leņķi stikla prizmā

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ģeometriskā optika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Gaismas atstarošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem