Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ar siltuma daudzumu saistīti termini Aprakstīti fizikālie lielumi un to sakarības, kas saistās ar siltuma daudzumu.
2. Siltumapmaiņas veidi Konvekcija, siltuma vadīšana, siltuma starojums.
3. Ar siltuma daudzumu saistītas aprēķinu sakarības. Galvenās aprēķinu sakarības siltuma daudzuma aprēķināšanā.
4. Mehāniskās enerģijas pāreja siltumenerģijā, nemainoties agregātstāvoklim. Aprakstīti daži mehāniskās enerģijas pārejas piemēri siltuma enerģijā, nemainot vielas agregātstāvokli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltumapmaiņas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros.
2. Ķermeņu siltumietilpība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ķermeņu siltumietilpība, ja dota tā masa un īpatnējo siltumietilpību tabula.
3. Temperatūras izmaiņas aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina temperatūras izmaiņa K, ja zināms pievadītais siltuma daudzums un ķermeņa siltumietilpība.
4. Siltuma daudzuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina siltuma daudzums, kas izdalās, ķermenim atdziestot par noteiktu grādu skaitu, ja zināma ķermeņa siltumietilpība.
5. Ķermeņa sasilšanas beigu temperatūra 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina ķermeņa silšanas beigu temperatūra, ja zināma iekšējās enerģijas izmaiņa, ķermeņa masa un materiāls, kā arī sākuma temperatūra.
6. Ūdens maisījuma temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina ūdens maisījuma temperatūra vannā pēc termodinamiskā līdzsvara iestāšanās.
7. Karstā ūdens temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina pielejamā karstā ūdens temperatūra, lai traukā pēc dinamiskā līdzsvara iestāšanās iegūtu prasīto temperatūru.
8. Siltuma daudzums metāla cilindra sasildīšanai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina siltuma daudzums metāla cilindra sasildīšanai par noteiktu grādu skaitu, ja zināmi tā izmēri.
9. Metāla lodītes temperatūras izmaiņa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina, par cik grādiem palielināsies metāla lodītes temperatūra, saņemot noteiktu siltuma daudzumu.
10. Termodinamiskā līdzsvara temperatūra 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina termodinamiskā līdzsvara temperatūra pēc siltumapmaiņas vairāku ķermeņu starpā.
11. Metāla skaidiņu masa 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina kāda metāla skaidiņu masa maisījumā, izmantojot siltuma bilances vienādojumu.
12. Ķermeņa sasilšanas beigu temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina ķermeņa silšanas beigu temperatūra, ja zināms sildītāja lietderības koeficients, ķermeņa masa un materiāls, kā arī sākuma temperatūra.
13. Kurināmā daudzums ūdens uzvārīšanai 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina kurināmā daudzums, kas nepieciešams noteikta daudzuma ūdens uzvārīšanai kāda materiāla traukā.
14. Lidojoša metāla gabaliņa temperatūras izmaiņa sadursmē 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina, par cik grādiem palielināsies metāla ķermenīša temperatūra, saduroties ar nekustīgu šķērsli.
15. Krītošas lodītes temperatūras izmaiņa sadursmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, par cik grādiem palielināsies krītošas metāla lodītes temperatūra, saduroties ar nekustīgu šķērsli.
16. Stieples locījuma vietas temperatūras izmaiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, par cik grādiem palielināsies stieples locījuma vietas temperatūra, padarot noteiktu darba lielumu.
17. Lodes ātrums pēc šķēršļa pārvarēšanas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, ar kādu ātrumu lode lidos pēc šķēršļa pārvarēšanas, ja tā, pārvarot šķērsli, sasilst par noteiktu grādu daudzumu.
18. Krītoša metāla gabaliņa temperatūras izmaiņa, pārvarot gaisa pretestību 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina, par cik grādiem palielināsies metāla ķermenīša temperatūra, pārvarot gaisa pretestību kritienā no dotā augstuma.
19. Bremžu kluču sakaršana 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina, par cik grādiem sasilst automašīnas bremžu kluči, to pilnībā nobremzējot.
20. Divu ložu temperatūras izmaiņa absolūti neelastīgā sadursmē 2. izziņas līmenis augsta 3,5 p. Jāaprēķina ložu temperatūras izmaiņa pēc absolūti neelastīgas sadursmes.
21. Klucīša sasilšana, slīdot pa slīpo plakni 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina, par cik K sasils klucītis, slīdot pa slīpo plakni.
22. Grimstoša metāla gabaliņa temperatūras izmaiņa, pārvarot ūdens pretestību 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina, kādā dziļumā jānogrimst metāla gabaliņam jūras ūdenī, lai tas sasiltu par noteiktu grādu skaitu.
23. Plākšņu sasilšana 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina, par cik grādiem palielināsies divu plākšņu temperatūra, berzējot vienu pret otru un strādājot ar doto jaudu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma plūsma Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā, 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa masas aprēķins Citi zema 1 p. Jāaprēķina ķermeņu masa, ja dota tā siltumietilpība un īpatnējo siltumietilpību tabula.
2. Temperatūras izmaiņas aprēķins Citi zema 1 p. Jāaprēķina temperatūras izmaiņa K, ja zināms pievadītais siltuma daudzums un ķermeņa siltumietilpība.
3. Siltuma daudzuma aprēķināšana Citi zema 1 p. Jāaprēķina siltuma daudzums, lai sasildītu ķermeni par noteiktu grādu skaitu, ja zināma ķermeņa siltumietilpība.
4. Ķermeņa sākuma temperatūra silšanas procesā Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina ķermeņa silšanas procesa sākuma temperatūra, ja zināma iekšējās enerģijas izmaiņa, ķermeņa masa un materiāls, kā arī beigu temperatūra.
5. Karstā ūdens daudzums Citi vidēja 1,5 p. Jāaprēķina karstā ūdens daudzums, kas jāpielej aukstajam, lai iegūtu noteiktu maisījuma temperatūru.
6. Lodītes krišanas augstums Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina, no kāda augstuma jākrīt lodītei, lai sasiltu par noteiktu grādu skaitu.
7. Lodes ātrums pēc šķēršļa pārvarēšanas Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina, par cik K pieaugs lodītes temperatūra šķēršļa pārvarēšanas laikā, ja zināmi ātrumi pirms un pēc šķēršļa pārvarēšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma daudzums I 22:25:00 vidēja 7 p. Izpratnes jautājumi un vienkārši uzdevumi par siltuma daudzuma aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma daudzums II 00:32:00 vidēja 7 p. Izpratnes jautājumi un vidējas grūtības uzdevumi par siltuma daudzuma aprēķināšanu.
2. Siltuma daudzums III 00:40:00 augsta 8,5 p. Izpratnes jautājumi un dažādi uzdevumi par siltuma daudzuma aprēķināšanu.