Grūtības pakāpe:
22:25:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. [dd] Apgalvojumi un vienkārši aprēķini saistībā ar siltuma daudzumu. 1p.
2. Ķermeņa masas aprēķins 1p.
3. Ķermeņa sākuma temperatūra silšanas procesā 1,5p.
4. Ķermeņu siltumietilpība 1p.
5. Ķermeņa sasilšanas beigu temperatūra 2,5p.