Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskas kustības galvenie pamatjēdzieni Apskatīti galvenie mehānisku kustību raksturojoši pamatjēdzieni: masas punkts, trajektorija utt.
2. Pārvietojuma vektora galvenie raksturlielumi un to aprēķināšana Apskatīti galvenie mehānikā izmantojamie pārvietojuma raksturlielumi un to aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāanalizē par mehāniskās kustības pamatjēdzieniem izteiktu apgalvojumu pareizība.
2. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāanalizē par mehāniskās kustības pamatjēdzieniem izteiktu apgalvojumu pareizība.
3. Vektora moduļa un projekciju aprēķins pēc zīmējuma koordinātu plaknē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti vektoru zīmējumi koordinātu plaknē. Vienam no tiem jāaprēķina modulis (garums) un projekcijas.
4. Vektora moduļa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāaprēķina vektora modulis (garums) un projekcijas uz asīm, ja dotas vektora sākuma un beigu koordinātes.
5. Pārvietojuma un ceļa aprēķins - riņķa līnijas daļa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina pārvietojuma modulis, projekcijas uz asīm un kustībā veiktais ceļš, ja kustības trajektorija ir daļa no riņķa līnijas.
6. Pārvietojuma un ceļa aprēķins - kustība pa lauztu līniju 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāaprēķina pārvietojuma modulis, projekcijas uz asīm un kustībā veiktais ceļš, ja kustības trajektorija ir lauzta līnija.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru projekcijas un pārvietojums 00:20:00 vidēja 7 p. Apgalvojumi par vienmērīgu taisnlīnijas kustību, vektoru projekcijas, pārvietojums, ja trajektorija ir riņķa līnijas daļa
2. Vektoru projekcijas un pārvietojums 00:20:00 vidēja 8 p. Apgalvojumi par materiālu (masas) punktu un vektoriem, vektora projekciju aprēķināšana, pārvietojuma aprēķināšana, ja trajektorija ir lauzta līnija.