1. Masas vai materiāls punkts.
  
Mehānika bieži apskata fizikālas parādības, kurās ķermeņa izmērus var salīdzināt ar veikto attālumu. Ja ķermeņa izmēri ir ļoti niecīgi salīdzinājumā ar veikto attālumu, tad ķermeņa izmērus var neievērot un to var aizstāt ar modeli masas punkts vai materiāls punkts. Masas punktam piemīt ķermeņa masa.
Piemērs:
Lidmašīna lido no Rīgas lidostas uz Liepāju. Lidmašīnas izmēri, salīdzinot ar attālumu, ir ļoti niecīgi, un lidmašīnu šajā procesā varam uzskatīt par masas punktu.
Savukārt lidmašīna lidostā nav uzskatāma par masas punktu - jo pat skrejceļu un terminālu izbūvē būs jāievēro lidmašīnas izmēri.
2. Mehāniska kustība — ķermeņa novietojuma maiņa laika attiecībā pret citiem ķermeņiem.
 
3. Atskaites ķermenis — ķermenis, attiecībā pret kuru tiek apskatīta kustība.
 
4. Atskaites sistēma — ar atskaites ķermeni saistīta koordinātu sistēma kopā ar laika mērīšanas ierīci.
Lai grafiski analizētu ķermeņa kustību, atskaites ķermeni sasaista ar koordinātu sistēmu:
  • ja kustība notiek pa taisni, ķermeņa stāvokli var raksturot ar vienu koordinātu asi \(X\), to zīmējot kustības virzienā;
  • ja kustības trajektorija ir līkne un notiek vienā plaknē, izmantojam divas koordinātas \(X\) un \(Y\);
  • lai raksturotu kustību telpā, izmantojam trīs koordinātu sistēmu \(X\), \(Y\), \(Z\);
  • ķermeņa stāvoklis ir jānosaka arī laikā, tātad vajadzīga laika mērīšanas ierīce.
 
5. Trajektorija — līnija, pa kuru pārvietojas masas punkts.
Piemērs:
Iespējamās lodes trajektorijas "universālam lielgabalam".
 
Asset 34.svg
6. Ceļš — noteiktā laika intervālā veiktais trajektorijas garums, tiek apzīmēts ar \(l\).
  
7. Pārvietojums — vektors, kas savieno kustības trajektorijas sākumpunktu ar trajektorijas beigu punktu un vērsts virzienā uz beigu punktu. Pārvietojuma moduli apzīmē ar \(s\).
 
Asset 1.svg
 
8. Vektoriāli lielumi — lielumi, kuriem ir noteikta skaitliskā vērtība (modulis jeb vektora garums) un virziens telpā.
Piemēram: pārvietojums, ātrums, spēks un citi.
 
9. Skalāri lielumi — lielumi, kuriem ir tikai skaitliskā vērtība, bet nav virziena telpā.
Piemēram: masa, laiks, arī temperatūra un citi.