Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pētnieciskā procesa galvenie posmi Uzskaitīti pētniecības darba galvenie posmi un tajos veicamās darbības.
2. Biežāk lietotās mēriekārtas Sarakstīti populārākie mērīšanas procesi un tajos izmantojamo mēriekārtu nosaukumi. Norādīti arī fizikālo lielumu biežāk lietotie apzīmējumi un SI sistēmas mērvienības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētniecības darba posmi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkārši uzdevumi pētniecības eksperimentālo darbību atbilstības noteikšanai pētniecības darba galvenajiem posmiem(soļiem).
2. Pētniecības darba posmi II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkārši uzdevumi pētniecības eksperimentālo darbību atbilstības noteikšanai pētniecības darba galvenajiem posmiem (soļiem)
3. Mēriekārtu atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatpazīst mērierīces nosaukums un pielietojums pēc apzīmējumiem uz skalas
4. Mēriekārtu pielietojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzdevumi par mēriekārtu pielietojumu.
5. Mērierīces dati 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jānosaka mērierīces veids, rādījums un iedaļas vērtība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskās darbības posmi un mēriekārtas 00:10:00 vidēja 6,5 p. Jāatpazīst pētnieciskās darbības posmi (soļi) un mēriekārtu apzīmējumi kā arī pielietojums