Teorija

Uzdevumi

1. Pētniecības darba posmi I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pētniecības darba posmi II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Mēriekārtu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Mēriekārtu pielietojums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Mērierīces dati

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5

Testi

1. Pētnieciskās darbības posmi un mēriekārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

6,5

Materiāli skolotājiem