Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6,5p.
1. Pētniecības darba posmi II 1p.
2. Pētniecības darba posmi I 1p.
3. Mēriekārtu pielietojums 1p.
4. Mēriekārtu atpazīšana 1p.
5. Mērierīces dati 2,5p.