Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mērījumu precizitāte Mērījumu absolūtā un relatīvās kļūdas.
2. Precizitātes noteikšana tiešajos mērījumos Dažādi mērījumu kļūdas noteikšanas paņēmieni tiešajos mērījumos.
3. Precizitātes noteikšana netiešajos mērījumos Mērījumu kļūdas aprēķina metodika netiešajos mērījumos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Absolūtās un relatīvās kļūdas noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāsalīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitāte, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.
2. Mērījuma rezultāta pieraksts elektriskām mēriekārtām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts
3. Mērījuma rezultāta pieraksts neelektriskām mēriekārtām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts
4. Mērījuma rezultāta nolasīšana un relatīvās kļūdas aprēķins voltmetriem 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts
5. Mērījuma rezultāta relatīvās kļūdas noteikšana neelektriskām mēriekārtām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts
6. Kurš mērījums precīzāks? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāsalīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitāte, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.
7. Kurš mērījums neprecīzāks? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāsalīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitāte, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.
8. Mērījuma rezultāts 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Mērījuma pieraksts, izmantojot mērījuma absolūto kļūdu; relatīvās mērījuma kļūdas aprēķins.
9. Grafiks ar mērījuma kļūdām I 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
10. Grafiks ar mērījuma kļūdām II 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
11. Grafiks ar mērījuma kļūdām III 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, atkarīgā neatkarīgā mainīgā noteikšana, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu iegūšana un kļūdu novērtēšana no mērījumu rezultātiem grafikā 00:25:00 vidēja 12 p. Jāiegūst prasītie dati no eksperimenta grafika. (Jānosaka fizikālo lielumu vērtības, jānovērtē mērījumu kļūdas, janosaka patieso vērtību intervāli.)
2. Absolūto, relatīvo kļūdu aprēķins no mērījumu rezultātiem un pēc mēriekārtu rādījumiem 00:23:00 vidēja 11 p. Jānosaka mērījumu absolūtās un relatīvās kļūdas no mērinstrumentu rādījumiem un rezultātu jāpieraksta. Jāiegūst prasītie dati no eksperimentu grafikiem.