Grūtības pakāpe:
00:23:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Absolūtās un relatīvās kļūdas noteikšana 1p.
2. Mērījuma rezultāta relatīvās kļūdas noteikšana neelektriskām mēriekārtām 1p.
3. Kurš mērījums neprecīzāks? 1p.
4. Grafiks ar mērījuma kļūdām II 7p.
5. Mērījuma rezultāta pieraksts ampērmetriem. 1p.