Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Kustības vienādojumu izvēle 1p.
2. Paātrinātu kustību ātruma grafika aprēķins 3,5p.
3. Paātrinātas kustības grafiku atpazīšana 2p.
4. Vienmērīgas un paātrinātas kustības grafika aprēķins 4,5p.