Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

6,5p.
1. Apgalvojumi par ķermeņu kustību 1p.
2. Kustības beigu ātruma aprēķināšana 1p.
3. Vilciena bremzēšanas ceļš 1,5p.
4. Paātrinājums vienmērīgi paātrinātā kustībā 1,5p.
5. N-tajā sekundē veiktais ceļš I 1,5p.