Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

5,5p.
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I 1p.
2. Rotācijas frekvences aprēķins 1p.
3. Ātruma virziena maiņas leņķis 1p.
4. Centrtieces paātrinājums 1p.
5. Riteņa malējo punktu centrtieces paātrinājums 1,5p.