Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

11,5p.
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II 1p.
2. Rotācijas periods 2p.
3. Lineārais ātrums 3p.
4. Centrtieces paātrinājums 2,5p.
5. Lodes ātrums 3p.