Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

13,5p.
1. Izteikumi par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību 2p.
2. Ķermeņa izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums 2,5p.
3. Bultas lidojuma parametri 3,5p.
4. Bultas lidojuma parametri 5,5p.