Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Izteikumi par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību 2p.
2. Lodītes izsviešanas ātrums 1,5p.
3. Akmens nokrišanas leņķis 2p.
4. Bultas lidojuma parametri 3,5p.