Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem 1p.
2. Vektoriāli un skalāri lielumi I 1p.
3. Momentānā ātruma vektora virziens 3p.
4. Pārvietojuma vektoru saskaitīšana 1p.
5. Darbības ar pārvietojuma un ātruma vektoriem 3p.
6. Lidmašīnas kustība 4p.