Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vektoriāli un skalāri lielumi I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vektoriāli un skalāri lielumi II

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Momentānā ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Vējrādis

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Pārvietojuma vektoru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pārvietojuma un ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Darbības ar ātruma un pārvietojuma vektoriem

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Darbības ar pārvietojuma un ātruma vektoriem

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Laivas kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lidmašīnas kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Orientierista pārvietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Ātruma virziens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Ātruma un pārvietojuma vektora virziens un garums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Vektori ģeometriskā formā

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Metodiskie materiāli