29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siltumapmaiņas veidi Konvekcija, siltuma vadīšana, siltuma starojums.
2. Siltuma plūsma cietos materiālos Siltuma plūsma cietos materiālos
3. Siltuma pārnese - siltumstarojums Stefana–Bolcmaņa likums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma pārneses veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka kurš process vai parādība atbilst nosauktajam siltuma pārneses veidam.
2. Siltumapmaiņas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros.
3. Siltuma pārnese 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro siltumvadīšanu un konvekciju, izmantojot vielas uzbūves modeli.
4. Siltuma pārnese un otrais termodinamikas likums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Spriež par siltuma pārnesi saistībā ar otro termodinamikas likumu.
5. Izplūdušais siltuma daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka lielumus, no kuriem ir atkarīgs izplūdušais siltuma daudzums, kā arī īpatnējās siltumvadītspējas mērvienību.
6. Materiālu izstarotā jauda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Stefana–Bolcmaņa likumu un salīdzina materiālu izstaroto jaudu.
7. Sienas siltuma zudumi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.
8. Siltumvadītspējas salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvērtē enerģijas resursu efektīvas izmantošanas iespējas, lietojot zināšanas par siltumvadīšanu.
9. Ēkas energoefektivitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Novērtē apgalvojumus par ēkas energoefektivitāti.
10. Piespiedu un dabiskā konvekcija 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Piespiedu un dabiskās konvekcijas izpausme un piemēri
11. Siltuma zudumi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.
12. Siltinātāja biezums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma plūsma (2012) Citi zema 1 p. 12. klases eksāmens fizikā, 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logu paketes Citi vidēja 8 p. Nosauc siltuma pārneses procesus, kas saistīti ar logiem.
2. Siltā grīda Citi vidēja 8 p. Aplūko siltās grīdas fizikas pamatus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma pārnese 00:07:00 vidēja 5 p. Jānosaka kurš process vai parādība atbilst nosauktajam siltuma pārneses veidam. Skaidro siltumvadīšanu un konvekciju, izmantojot vielas uzbūves modeli. Izmanto Stefana–Bolcmaņa likumu un salīdzina materiālu izstaroto jaudu.
2. Siltuma pārnese un siltuma zudumi 00:10:00 vidēja 9 p. Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros. Spriež par siltuma pārnesi saistībā ar otro termodinamikas likumu. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izplūdušais siltuma daudzums. Siltumvadītspēja 00:07:00 vidēja 7 p. Nosaka siltuma plūsmas virzienu. Nosaka lielumus, no kuriem ir atkarīgs izplūdušais siltuma daudzums, kā arī īpatnējās siltumvadītspējas mērvienību. Izvērtē enerģijas resursu efektīvas izmantošanas iespējas, lietojot zināšanas par siltumvadīšanu.