Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siltumapmaiņas veidi Konvekcija, siltuma vadīšana, siltuma starojums.
2. Siltuma plūsma cietos materiālos Siltuma plūsma cietos materiālos
3. Siltuma pārnese - siltumstarojums Stefana–Bolcmaņa likums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma pārneses veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Jānosaka kurš process vai parādība atbilst nosauktajam siltuma pārneses veidam.
2. Siltumapmaiņas veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros.
3. Siltuma pārnese 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro siltumvadīšanu un konvekciju, izmantojot vielas uzbūves modeli.
4. Siltuma pārnese un otrais termodinamikas likums 1. izziņas līmenis zema 3p. Spriež par siltuma pārnesi saistībā ar otro termodinamikas likumu.
5. Izplūdušais siltuma daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka lielumus, no kuriem ir atkarīgs izplūdušais siltuma daudzums, kā arī īpatnējās siltumvadītspējas mērvienību.
6. Materiālu izstarotā jauda 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto Stefana–Bolcmaņa likumu un salīdzina materiālu izstaroto jaudu.
7. Sienas siltuma zudumi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.
8. Siltumvadītspējas salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvērtē enerģijas resursu efektīvas izmantošanas iespējas, lietojot zināšanas par siltumvadīšanu.
9. Ēkas energoefektivitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Novērtē apgalvojumus par ēkas energoefektivitāti.
10. Piespiedu un dabiskā konvekcija 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Piespiedu un dabiskās konvekcijas izpausme un piemēri
11. Siltuma zudumi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.
12. Siltinātāja biezums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma plūsma (2012) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens fizikā, 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logu paketes Citi vidēja 8p. Nosauc siltuma pārneses procesus, kas saistīti ar logiem.
2. Siltā grīda Citi vidēja 8p. Aplūko siltās grīdas fizikas pamatus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma pārnese 00:07:00 vidēja 5p. Jānosaka kurš process vai parādība atbilst nosauktajam siltuma pārneses veidam. Skaidro siltumvadīšanu un konvekciju, izmantojot vielas uzbūves modeli. Izmanto Stefana–Bolcmaņa likumu un salīdzina materiālu izstaroto jaudu.
2. Siltuma pārnese un siltuma zudumi 00:10:00 vidēja 9p. Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros. Spriež par siltuma pārnesi saistībā ar otro termodinamikas likumu. Skaitliski apraksta siltuma pārnesi siltumvadīšanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izplūdušais siltuma daudzums. Siltumvadītspēja 00:07:00 vidēja 7p. Nosaka siltuma plūsmas virzienu. Nosaka lielumus, no kuriem ir atkarīgs izplūdušais siltuma daudzums, kā arī īpatnējās siltumvadītspējas mērvienību. Izvērtē enerģijas resursu efektīvas izmantošanas iespējas, lietojot zināšanas par siltumvadīšanu.