24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mērījumu precizitāte Mērījumu absolūtā un relatīvās kļūdas.
2. Precizitātes noteikšana tiešajos mērījumos Dažādi mērījumu kļūdas noteikšanas paņēmieni tiešajos mērījumos.
3. Precizitātes noteikšana netiešajos mērījumos Mērījumu kļūdas aprēķina metodika netiešajos mērījumos.
4. Sistemātiskās un gadījuma kļūdas. Sistemātiskās un gadījuma kļūdas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Absolūtās un relatīvās kļūdas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāsalīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitāte, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.
2. Mērījuma rezultāta pieraksts elektriskām mēriekārtām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts.
3. Mērījuma rezultāta pieraksts neelektriskām mēriekārtām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts.
4. Mērījuma rezultāta nolasīšana un relatīvās kļūdas aprēķins voltmetriem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts.
5. Mērījuma rezultāta relatīvās kļūdas noteikšana neelektriskām mēriekārtām 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka mērījuma absolūtā kļūda pēc dotā mērinstrumenta iedaļas vērtības un jāpieraksta rezultāts.
6. Kurš mērījums precīzāks? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāsalīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitāte, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.
7. Kurš mērījums neprecīzāks? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāsalīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitāte, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.
8. Mērījuma rezultāts 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Mērījuma pieraksts, izmantojot mērījuma absolūto kļūdu; relatīvās mērījuma kļūdas aprēķins.
9. Grafiks ar mērījuma kļūdām III 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, atkarīgā neatkarīgā mainīgā noteikšana, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
10. Grafiks ar mērījuma kļūdām IV 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
11. Pētnieciskā darba posmi (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 17 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. D.A.11.2.1., D.A.11.2.2.
12. Atsperes svārsta frekvences atkarība no atsperes elastības koeficienta 3. izziņas līmenis vidēja 17 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. D.A.11.2.1., D.A.11.2.2.
13. Atsperes svārsta frekvences atkarība no svārsta masas 2. izziņas līmenis vidēja 17 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. D.A.11.2.1., D.A.11.2.2.
14. Matemātiskā svārsta perioda atkarība no svārsta garuma 3. izziņas līmenis augsta 19 p. Veic datu apstrādi, lietojot atbilstošus digitālos rīkus, novērtē iegūto datu precizitāti.
15. Pētnieciskā darba posmi (atsperes svārsta periods) 2. izziņas līmenis vidēja 19 p. Veic datu apstrādi, lietojot atbilstošus digitālos rīkus, novērtē iegūto datu precizitāti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskā darba posmi (atsperes svārsts) Citi vidēja 19 p. Veic datu apstrādi, lietojot atbilstošus digitālos rīkus, novērtē iegūto datu precizitāti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērījumi un precizitāte 00:10:00 vidēja 19 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. D.A.11.2.1., D.A.11.2.2.. Absolūtās un relatīvās kļūdas noteikšana.
2. Precizitāte um mērījumi 00:10:00 vidēja 19 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. D.A.11.2.1., D.A.11.2.2. Salīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitātes, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērījumi. Mērījumu precizitāte 00:10:00 vidēja 19 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. D.A.11.2.1., D.A.11.2.2. Salīdzina dažādu fizikālo lielumu mērījumu precizitātes, izmantojot relatīvās kļūdas lielumu.