Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskās strāvas stiprums Elektriskās strāvas stiprums.
2. Elektriskais lauks vadītājos Elektriskais lauks vadītājos.
3. Dielektriķi elektriskajā laukā Dielektriķi elektriskajā laukā.
4. Elektriskā pretestība Oma likums. Īpatnējā pretestība. Rezistors. Reostats.
5. Īpatnējās pretestības tabula (izmantojama uzdevumu risināšanā) Īpatnējās pretestības tabula.
6. Metālu pretestības atkarība no temperatūras Metālu pretestības atkarība no temperatūras.
7. Strāvas blīvums Strāvas blīvums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vadītāji elektriskajā laukā 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izmanto zināšanas par elektrostatisko indukciju.
2. Elektrometra rādījums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Analizē elektriskā lauka ietekmi uz vadītājiem.
3. Dielektriķi elektriskajā laukā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Analizē elektriskā lauka ietekmi uz dielektriķiem.
4. Dielektriķi 1. izziņas līmenis zema 4 p. Atšķir dielektriķu veidus.
5. Relatīvā dielektriskā caurlaidība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka elektrisko lauku raksturo materiālam raksturīgā relatīvā caurlaidība.
6. Spirāles pretestība 2. izziņas līmenis zema 3 p. Vadītāja pretestības aprēķināšana, izmantojot materiāla īpatnējo pretestību.
7. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis zema 3 p. Vadītāja pretestības aprēķināšana, jāievēro mērvienības.
8. Īpatnējā pretestība un stieples garums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vada garuma aprēķināšana, ja dota pretestība.
9. Īpatnējā pretestība un vada materiāls 2. izziņas līmenis zema 3 p. Vielas noteikšana, aprēķinot īpatnējo pretestību.
10. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Oma likuma un pretestības formulas izmantošana, sprieguma aprēķināšanai.
11. Pretestības atkarība no temperatūras 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras.
12. Vada temperatūra 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras.
13. Nihroma vada pretestība 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras un Oma likumu ķēdes posmam.
14. Strāvas blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina strāvas blīvumu vadītājā.
15. Strāvas blīvuma aprēķināšana tērauda vadā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina strāvas blīvumu vadītājā.
16. Strāvas blīvuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina strāvas blīvumu vadītājā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretestības atkarība no temperatūras un strāvas stiprums Citi vidēja 1 p. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras un Oma likumu ķēdes posmam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskais lauks dielektriķos un vadītājos. Strāvas blīvums 00:15:00 vidēja 8 p. Analizē elektriskā lauka ietekmi uz vadītājiem. Oma likuma un pretestības formulas izmantošana, sprieguma aprēķināšanai. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras un Oma likumu ķēdes posmam. Aprēķina strāvas blīvumu vadītājā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Strāvas blīvums. Elektriskais lauks dielektriķos un vadītājos 00:15:00 vidēja 8 p. Izmanto zināšanas par elektrostatisko indukciju. Vielas noteikšana, aprēķinot īpatnējo pretestību. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras un Oma likumu ķēdes posmam. Aprēķina strāvas blīvumu vadītājā.
2. Dielektriķi un strāvas blīvums 00:15:00 vidēja 8 p. Izmanto zināšanas par elektrostatisko indukciju. Vada garuma aprēķināšana, ja dota pretestība. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras. Aprēķina strāvas blīvumu vadītājā.