Vienā un tā pašā vadā var plūst dažāda stipruma strāva. Tādēļ strāvas plūsma raksturo ar strāvas blīvumu. Kāpēc jāzina strāvas blīvums?
Elektriskajā laukā brīvie elektroni (piemēram, metālos) saņem papildu kinētisko enerģiju. Daļiņas, kas atrodas kristālrežģu mezglu punktos, svārstās un traucē elektronu pārvietošanos. Saduroties ar svārstībā esošām daļiņām, elektroni atdod tām kinētiskās enerģijas daļu, kuru saņem no elektriskā laukā (tāpēc vadītājā izdalās siltums). Tievāki metālu vadi ātrāk atdod siltumu apkārtējai vide. Savukārt resnāki vadi siltumu atdod lēnāk, kas var izraisīt vada pārkaršanu un ugunsgrēku. Tāpēc tievākiem vadiem ir lielāks maksimāli pieļaujamais strāvas blīvums.
 
YCUZD_050123_4876_23.svg
 
Strāvas blīvums ir vektoriāls lielums, kas raksturo gan strāvas stiprumu, gan strāvas virzienu katrā vadošā ķermeņa punktā. Tā virziens sakrīt ar pozitīvi lādēto daļiņu kustības virzienu.
Strāvas blīvuma sakarība ir:
j=IS, kur
j — strāvas blīvums,
I — strāvas stiprums,
S — vadītāja šķērsgriezuma laukums.
Strāvas blīvums ir atkarīgs no vienas daļiņas lādiņa, lādēto daļiņas koncentrācijas un daļiņas kustības vidējā ātruma.
Strāvas blīvuma SI vienība ir ampērs uz kvadrātmetru (Am2). Var mērīt arī ampēros uz kvadrātmilimetru Amm2.
 
Piemēram, vara vadam (bez izolācijas) ar šķērsgriezumu 1mm2, kas atrodas gaisā, pieļaujamais strāvas blīvums ir \(12\)Amm2, bet resnākam vadam — 50mm2 tikai \(3\)Amm2.