Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu brīvā krišana Definēta ķermeņu brīvā krišana un dotas galvenās matemātiskās sakarības, kas raksturo šo kustības veidu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krišanas raksturošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aplūkojot attēlu, noskaidro, vai kustība ir brīvā krišana. Izvēlas atbilstošu paskaidrojumu.
2. Apgalvojumi par brīvo krišanu 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāizvērtē apgalvojumu patiesums par ķermeņu brīvo krišanu un brīvās krišanas paātrinājumu.
3. Brīvajā kritienā sasniegtais ātrums 1. izziņas līmenis zema 0,5 p. Jāaprēķina brīvajā kritienā sasniegtais ātrums, ja zināms krišanas laiks.
4. Krišanas augstums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina augstums, no kura brīvi jākrīt ķermenim, lai tas sasniegto doto ātrumu.
5. Ķermeņa krišanas laiks un sasniegtais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina krišanas laiks un ātrums ar kādu ķermenis sasniedz Zemes virsmu
6. Stroboskopiskie attēli 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot stroboskopiskos attēlus, nosaka ķermeņa kustības paātrinājumu, zinot laiku starp uzliesmojumiem.
7. Ķermeņu kustība uz dažādām planētām stroboskopiskajos attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Izmantojot stroboskopiskos attēlus, nosaka ķermeņa kustības paātrinājumu, zinot gan laiku starp uzliesmojumiem, gan ātrumu.Analīzē gadījumu, ja kustība notiek un citām planātām.
8. Krišanas augstums un vidējais ātrums brīvajā kritienā 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina krišanas augstums un vidējais ātrums brīvajā kritienā.
9. Brīvā kritiena augstums un ilgums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina brīvā kritiena augstums un ilgums, ja zināms kritiena pēdējā sekundē veiktais attālums.
10. Brīvā kritiena augstums un sasniegtais ātrums I 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina brīvā kritiena augstums un ātrums ar kādu ķermenis sasniedz Zemes virsmu, ja zināms kritiena pēdējās 2 sekundēs veiktais attālums.
11. Divu ložu brīvais kritiens 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāaprēķina divu ložu brīvu kritienu raksturojošie lielumi, ja abas lodes Zemes virsmu sasniedz vienlaicīgi.
12. Brīvā kritiena augstums un sasniegtais ātrums II 2. izziņas līmenis augsta 3,5 p. Jāaprēķina brīvā kritiena augstums, ātrums ar kādu sasniedz Zemes virsmu un kustības vidējais ātrums kritiena 1. pusē, ja zināms kritiena pēdējās 4 sekundēs veiktais attālums.
13. Krišanas augstums un vidējais ātrums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina augstums, no kura brīvi jākrīt ķermenim, lai tas sasniegtu doto ātrumu, un vidējo ātrumu ar kādu ķermenis veica ceļa 2. pusi.
14. Brīvā kritiena augstums un sasniegtais ātrums III 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina brīvā kritiena augstums un ātrums ar kādu ķermenis sasniedz Zemes virsmu, ja zināms kritiena pēdējā sekundē veiktais attālums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Brīvā kritiena laiks Citi zema 1 p. Jāaprēķina brīvā kritiena laiks, lai sasniegtu doto ātrumu.
2. Kritiena n-tajā sekundē veiktais ceļš Citi vidēja 1,5 p. Jāaprēķina brīva kritiena n-tajā sekundē veiktais ceļš.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu brīvais kritiens 00:20:00 zema 5,5 p. Uzdevumi par ķermeņu brīvo kritienu raksturojošiem lielumiem.
2. Ķermeņu brīvais kritiens II 00:30:00 augsta 9 p. Grūtāki uzdevumi par ķermeņu brīvo kritienu raksturojošiem lielumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu brīvais kritiens 00:25:00 vidēja 6 p. Vidējas grūtības uzdevumi par ķermeņu brīvo kritienu raksturojošiem lielumiem.