24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pētnieciskā procesa galvenie posmi Uzskaitīti pētniecības darba galvenie posmi un tajos veicamās darbības.
2. Biežāk lietotās mēriekārtas Sarakstīti populārākie mērīšanas procesi un tajos izmantojamo mēriekārtu nosaukumi. Norādīti arī fizikālo lielumu biežāk lietotie apzīmējumi un SI sistēmas mērvienības.
3. Mērvienības, zīmīgie cipari SI mērvienību sistēma, skaitļa pieraksts normālformā un vienkāršas darbības ar tiem, zīmīgie cipari. Vienkāršs algoritms mērvienību pārveidošanai.
4. Skaitļu normālformas izmantošana un mērvienību pārveidošana SI mērvienību sistēma, skaitļa pieraksts normālformā un vienkāršas darbības ar tiem, zīmīgie cipari. Vienkāršs algoritms mērvienību pārveidošanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētniecības darba posmi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkārši uzdevumi pētniecības eksperimentālo darbību atbilstības noteikšanai pētniecības darba galvenajiem posmiem(soļiem).
2. Pētniecības darba posmi II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkārši uzdevumi pētniecības eksperimentālo darbību atbilstības noteikšanai pētniecības darba galvenajiem posmiem (soļiem)
3. Mēriekārtu atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatpazīst mērierīces nosaukums un pielietojums pēc apzīmējumiem uz skalas
4. Darbs ar bīdmēru 1. izziņas līmenis zema 3 p. Skolēni pārbauda prasmes nolasīt bīdmēra rādījumu.
5. Mēriekārtu pielietojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzdevumi par mēriekārtu pielietojumu.
6. Mērierīces dati 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jānosaka mērierīces veids, rādījums un iedaļas vērtība.
7. Lielu mērskaitļu pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi lielu mērskaitļu pārveidošanai normālformā, kā arī mērvienību priedēkļu un daudzkārtņu izmantošanai
8. Lielu mērskaitļu pārveidošana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi lielu mērskaitļu pārveidošanai normālformā, kā arī mērvienību priedēkļu un daudzkārtņu izmantošanai
9. Mazo mērskaitļu pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi ļoti mazu mērskaitļu pārveidošanai normālformā, kā arī mērvienību priedēkļu un daudzkārtņu izmantošanai
10. Mazo mērskaitļu pārveidošana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi ļoti mazu mērskaitļu pārveidošanai normālformā, kā arī mērvienību priedēkļu un daudzkārtņu izmantošanai
11. Ātruma mērvienību pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāpārveido ātrums no km/h uz m/s un no m/min uz m/s.
12. Laika mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi par laika mērvienību pārveidošanu, izmantojot arī decimālo sistēmu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskās darbības posmi un mēriekārtas 00:10:00 vidēja 6,5 p. Jāatpazīst pētnieciskās darbības posmi (soļi) un mēriekārtu apzīmējumi kā arī pielietojums
2. Mērvienību pārveidojumi 00:15:00 vidēja 7 p. Jāveic dažādu mērvienību pārveidojumi, izmantojot skaitļa normālformas pierakstu un daudzkārtņu priedēkļus. Jāpārveido ātruma mērvienības km/h, m/min, m/s. Laika mērvienību pārveidojumi decimālajā sistēmā.