29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Populārākās mērierīces fizikālu lielumu tiešai mērīšanai (iekavās fizikālā lieluma biežāk lietotais apzīmējums un SI sistēmas mērvienība):
 • mērlente - attālumu mērīšanai \((l,\ \mathrm{m})\)
 • hronometrs - laika mērīšanai \((t,\ \mathrm{s})\)
 • svari - masas mērīšanai \((m,\ \mathrm{kg})\)
 • dinamometrs - spēka un svara mērīšanai \((F,\ \mathrm{N})\)
 • areometrs - šķidruma blīvuma mērīšanai \((ρ,\ \mathrm{kg/m^3})\)
 • barometrs - atmosfēras spiediena mērīšanai \((p,\ \mathrm{Pa})\)
 • manometrs - šķidruma un gāzes spiediena mērīšanai \((p,\ \mathrm{Pa})\)
 • luksmetrs - apgaismojuma mērīšanai \((E,\ \mathrm{lx})\)
 • spidometrs - kustības ātruma mērīšanai \((v,\ \mathrm{m/s})\)
 • termometrs - temperatūras mērīšanai \((T,\ \mathrm{K})\)
 • voltmetrs - sprieguma mērīšanai \((U,\ \mathrm{V})\)
 • ampērmetrs - strāvas stipruma mērīšanai \((I,\ \mathrm{A})\)
 • vatmetrs - elektriskās jaudas mērīšanai \((P,\ \mathrm{W})\)
 • ommetrs - elektriskās pretestības mērīšanai \((R,\ \Omega)\)
 • mērcilindrs - šķidruma tilpuma mērīšanai \((V,\ \mathrm{m^3})\)
 
Pamatskolā biežāk lietotās mērierīces:
 • manometrs

manometrs.svg
 
 • mērcilindrs

menz_32.svg
 
 • termometrs

term_8.svg 
  
Elektriskajām mēriekārtām jāievēro dažas īpatnības:
I - iekārta var būt paredzēta līdzstrāvai (uz skalas meklē "-"zīmi) vai maiņstrāvai (uz skalas "~" zīme)
 
 • voltmetrs - līdzsprieguma mērīšanai

volt_6.svg 
 
 • ampērmetrs - maiņstrāvas stipruma mērīšanai

amper_42.svg
  
II - mērinstrumentam var būt vairākas pieslēgšanas spailes, vairāki mērīšanas diapazoni un nolasīšanas skalas:
  
volt_8_8.svg 
  
Attēlā redzamais voltmetrs paredzēts līdzsprieguma mērīšanai divos diapazonos - līdz \(5\ \mathrm{V}\) un līdz \(10\ \mathrm{V}\). Rādījumu varam nolasīt uz divām skalām - zilās un sarkanās. Šobrīd voltmetrs pieslēgts \(10\ \mathrm{V}\) spailei un rādījums jānolasa uz sarkanās skalas.