Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pārvietojuma vektora galvenie raksturlielumi un to aprēķināšana Apskatīti galvenie mehānikā izmantojamie pārvietojuma raksturlielumi un to aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem I 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāanalizē par mehāniskās kustības pamatjēdzieniem izteiktu apgalvojumu pareizība.
2. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem II 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāanalizē par mehāniskās kustības pamatjēdzieniem izteiktu apgalvojumu pareizība.
3. Vektora moduļa un projekciju aprēķins pēc zīmējuma koordinātu plaknē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doti vektoru zīmējumi koordinātu plaknē. Vienam no tiem jāaprēķina modulis (garums) un projekcijas.
4. Pārvietojumu saskaitīšana ( pārvietojumi notiek uz vienas taisnes vienā virzienā) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Divu vektoru izmantošana pārvietojumu saskaitīšanai, ja pārvietojumi notiek uz vienas taisnes vienā virzienā.
5. Pārvietojumu saskaitīšana ( pārvietojumi notiek uz vienas taisnes pretējos virzienos) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Divu vektoru izmantošana pārvietojumu saskaitīšanai, ja pārvietojumi notiek uz vienas taisnes pretējos virzienos.
6. Pārvietojumu saskaitīšana, ja pārvietojumi notiek uz vienas taisnes vienā virzienā. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divu vektoru izmantošana pārvietojumu saskaitīšanai, ja pārvietojumi notiek uz vienas taisnes vienā virzienā.
7. Pārvietojumu saskaitīšana, ja pārvietojumi notiek uz vienas taisnes pretējos virzienos. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divu vektoru izmantošana pārvietojumu saskaitīšanai, ja pārvietojumi notiek uz vienas taisnes pretējos virzienos.
8. Pārvietojuma vektoru saskaitīšanas likums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēni izmanto pārvietojuma vektoru saskaitīšanas likumu.
9. Vektora moduļa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāaprēķina vektora modulis (garums) un projekcijas uz asīm, ja dotas vektora sākuma un beigu koordinātes.
10. Attālums koordinātu plaknē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina attālums koordinātu plaknē, ja zināmas gala punktu koordinātes, jānosaka pārvietojuma projekcija uz y ass.
11. Pārvietojuma un ceļa aprēķins - riņķa līnijas daļa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina pārvietojuma modulis, projekcijas uz asīm un kustībā veiktais ceļš, ja kustības trajektorija ir daļa no riņķa līnijas.
12. Pārvietojuma un ceļa aprēķins - kustība pa lauztu līniju 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāaprēķina pārvietojuma modulis, projekcijas uz asīm un kustībā veiktais ceļš, ja kustības trajektorija ir lauzta līnija.
13. Attālumu tabula 1. izziņas līmenis zema 1p. Spriež par informāciju.
14. Zivjaudzētava 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir ceļu un pārvietojumu.
15. Autobusa maršruts 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir ceļu un pārvietojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārvietojuma vektoru saskaitīšanas likums Citi augsta 2p. Skolēni izmanto pārvietojuma vektoru saskaitīšanas likumu.
2. Mini GPS navigators Citi vidēja 1p. Apraksta Mini GPS navigatora darbības principu, izmantojot vārdus: koordināta, ceļš, trajektorija, pārvietojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru projekcijas un pārvietojums 00:20:00 vidēja 7p. Apgalvojumi par vienmērīgu taisnlīnijas kustību, vektoru projekcijas, pārvietojums, ja trajektorija ir riņķa līnijas daļa

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru projekcijas un pārvietojums 00:20:00 vidēja 8p. Apgalvojumi par materiālu (masas) punktu un vektoriem, vektora projekciju aprēķināšana, pārvietojuma aprēķināšana, ja trajektorija ir lauzta līnija.