Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem I 1 p.
2. Vektora moduļa aprēķināšana 2 p.
3. Pārvietojuma un ceļa aprēķins - riņķa līnijas daļa 3 p.
4. Attālums koordinātu plaknē 1 p.