Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija Ideālas gāzes iekšējā enerģija.
2. Iekšējā enerģija Ideālas gāzes iekšējās enerģijas aprēķināšanas sakarības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējās enerģijas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto iekšējās enerģijas sakarības un salīdzina gāzu iekšējas enerģijas.
2. Vienatomu gāzes iekšējās enerģijas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto vienatomu gāzes iekšējās enerģijas sakarību un salīdzina gāzu iekšējas enerģijas.
3. Divatomu gāzu iekšējās enerģijas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izmanto divatomu gāzēs iekšējās enerģijas sakarību un salīdzina gāzu iekšējas enerģijas.
4. Vienatomu gāzes iekšējās enerģijas atkarība no temperatūras 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto vienatomu gāzes iekšējās enerģijas sakarību, pārveido temperatūru kelvinos, lai noskaidrotu, kā mainās gāzes iekšējā enerģija.
5. Vienatoma gāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina cēlgāzes iekšējā enerģija, ja zināms tās aizņemtais tilpums un radītais spiediens.
6. Divatomu gāzes iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija, ja zināms tās blīvums un radītais spiediens.
7. Iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienatomu gāzes iekšēja enerģijas un masas aprēķināšana.
8. Cēlgāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina cēlgāzes iekšējā enerģija, ja zināma tās masa un temperatūra.
9. Gāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija, ja zināms molekulu skaits un temperatūra.
10. Gāzes temperatūra 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka temperatūra, kurā dotajam gāzes daudzumam ir noteikta iekšējā enerģija.
11. Molekulu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jānosaka molekulu skaits slēgtā traukā ievietotai gāzei.
12. Gāzes tilpuma iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija dotajam tilpumam pie normāla atmosfēras spiediena.
13. Gāzes masa pie normāla atmosfēras spiediena 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina divatomu gāzes masa pie normāla atmosfēras spiediena, ja zināma tās iekšējā enerģija.
14. Vienatoma gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas, analizējot grafikus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina vienatoma gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
15. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, to sildot.
16. Gaisa sildīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, par cik K tika sasildīts gaiss, ja zināma gaisa iekšējās enerģijas izmaiņa.
17. Cēlgāzes 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot dotos datus, jānosaka, kas tā par cēlgāzi.
18. Divatomu gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas, analizējot grafikus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
19. Gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa.
20. Gāzes sasilšana, bremzējot automašīnu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas un temperatūras izmaiņas, strauji nobremzējot kustībā esošu gāzes balonu.
21. Gāzes balona sasilšana, krītot no kāda augstuma. 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina hēlija iekšējās enerģijas un temperatūras izmaiņa, nokrītot no dotā aukstuma.
22. Enerģijas nezūdamības likums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmanto gāzes iekšējās enerģijas, potenciālās un kinētiskās enerģijas sakarības. Salīdzina gāzes iekšējo enerģiju ar gravitācijas laukā pacelta objekta potenciālo enerģiju, veicot analītiskus spriedumus. (D.O.4.2.1., D.O.4.3.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes tilpuma iekšējā enerģija II Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija dotajam tilpumam pie normāla atmosfēras spiediena.
2. Gaisa sildīšana Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina, par cik K tika sasildīts gaiss, ja zināma gaisa iekšējās enerģijas izmaiņa.
3. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas analizējot grafikus. Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
4. Gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa II Citi augsta 3 p. Jāaprēķina vienatoma gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija I 00:25:00 zema 9 p. Jāaprēķina vienkārši uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija II 00:30:00 vidēja 9 p. Jāaprēķina vidējas grūtības uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.
2. Ideālas gāzes iekšējā enerģija III 00:35:00 augsta 9 p. Jāaprēķina dažādas grūtības uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.