Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija Ideālas gāzes iekšējā enerģija.
2. Iekšējā enerģija Ideālas gāzes iekšējās enerģijas aprēķināšanas sakarības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējās enerģijas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto iekšējās enerģijas sakarības un salīdzina gāzu iekšējas enerģijas.
2. Vienatomu gāzes iekšējās enerģijas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto vienatomu gāzes iekšējās enerģijas sakarību un salīdzina gāzu iekšējas enerģijas.
3. Divatomu gāzu iekšējās enerģijas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 3p. Izmanto divatomu gāzēs iekšējās enerģijas sakarību un salīdzina gāzu iekšējas enerģijas.
4. Vienatomu gāzes iekšējās enerģijas atkarība no temperatūras 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto vienatomu gāzes iekšējās enerģijas sakarību, pārveido temperatūru kelvinos, lai noskaidrotu, kā mainās gāzes iekšējā enerģija.
5. Vienatoma gāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina cēlgāzes iekšējā enerģija, ja zināms tās aizņemtais tilpums un radītais spiediens.
6. Divatomu gāzes iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija, ja zināms tās blīvums un radītais spiediens.
7. Iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienatomu gāzes iekšēja enerģijas un masas aprēķināšana.
8. Cēlgāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina cēlgāzes iekšējā enerģija, ja zināma tās masa un temperatūra.
9. Gāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija, ja zināms molekulu skaits un temperatūra.
10. Gāzes temperatūra 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka temperatūra, kurā dotajam gāzes daudzumam ir noteikta iekšējā enerģija.
11. Molekulu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānosaka molekulu skaits slēgtā traukā ievietotai gāzei.
12. Gāzes tilpuma iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija dotajam tilpumam pie normāla atmosfēras spiediena.
13. Gāzes masa pie normāla atmosfēras spiediena 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina divatomu gāzes masa pie normāla atmosfēras spiediena, ja zināma tās iekšējā enerģija.
14. Vienatoma gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas, analizējot grafikus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina vienatoma gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
15. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, to sildot.
16. Gaisa sildīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, par cik K tika sasildīts gaiss, ja zināma gaisa iekšējās enerģijas izmaiņa.
17. Cēlgāzes 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmantojot dotos datus, jānosaka, kas tā par cēlgāzi.
18. Divatomu gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas, analizējot grafikus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
19. Gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa.
20. Gāzes sasilšana, bremzējot automašīnu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas un temperatūras izmaiņas, strauji nobremzējot kustībā esošu gāzes balonu.
21. Gāzes balona sasilšana, krītot no kāda augstuma. 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina hēlija iekšējās enerģijas un temperatūras izmaiņa, nokrītot no dotā aukstuma.
22. Enerģijas nezūdamības likums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izmanto gāzes iekšējās enerģijas, potenciālās un kinētiskās enerģijas sakarības. Salīdzina gāzes iekšējo enerģiju ar gravitācijas laukā pacelta objekta potenciālo enerģiju, veicot analītiskus spriedumus. (D.O.4.2.1., D.O.4.3.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes tilpuma iekšējā enerģija II Citi vidēja 2p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija dotajam tilpumam pie normāla atmosfēras spiediena.
2. Gaisa sildīšana Citi vidēja 2p. Jāaprēķina, par cik K tika sasildīts gaiss, ja zināma gaisa iekšējās enerģijas izmaiņa.
3. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas analizējot grafikus. Citi vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
4. Gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa II Citi augsta 3p. Jāaprēķina vienatoma gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija I 00:25:00 zema 9p. Jāaprēķina vienkārši uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija II 00:30:00 vidēja 9p. Jāaprēķina vidējas grūtības uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.
2. Ideālas gāzes iekšējā enerģija III 00:35:00 augsta 9p. Jāaprēķina dažādas grūtības uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.