Izmantojot Mendeļejeva - Klapeirona un iekšējās enerģijas aprēķināšanas sakarības pV=mMRT un U=i2mMRT varam iegūt vienkāršu formulu iekšējas enerģijas aprēķināšanai.
 
Izteiksmi mMRT enerģijas aprēķināšanas formulā aizstājam ar \(pV\):
  
pV=mMRTU=i2mMRTU=i2pV, kur
\(i\) — molekulu kustības brīvības pakāpju skaits.
 
Vienatoma gāzei \(i = 3\), savukārt, divatomu gāzei \(i = 5\) (dažreiz \(7\)). Tātad, vienatoma gāzes iekšējo enerģiju var aprēķināt pēc formulas:
U=32mMRT
 
bet divatomu gāzei —
U=52mMRT