29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Impulsu salīdzinājums Izmanto ķermeņa impulsa formulu un salīdzina ķermeņu impulsus.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēka impulss Ziņa: Ķermeņu mijiedarbība sadursmēs ir atkarīga no spēka impulsa, kas vienāds ar spēka un tā darbības ilguma reizinājumu. (VSK.D.Li.3)
2. Spēka impulss un ķermeņa impulss Ziņa: Ķermeņu sadursmēs impulsa izmaiņa ir vienāda ar spēka impulsu. (VSK.D.Li.3)
3. Ķermeņa impulss Aprakstīts fizikāls lielums - impulss.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa impulss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ķermeņa impulss, ja dota tā masa un kustības ātrums.
2. Lidmašīnas impulsa izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Analīzē ķermeņa impulsa formulu un secina par lielumu, kas izraisa impulsa izmaiņu.
3. Lidmašīnas – amfībijas impulsa izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Analīzē ķermeņa impulsa formulu un secina par lielumu, kas izraisa impulsa izmaiņu.
4. Impulss un ātruma vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina ķermeņa impulss, ja kustība tiek aprakstīta ar ātruma vienādojumu.
5. Ķermeņa ātruma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto impulsa formulu un aprēķina ķermeņa masu.
6. Koordinātes vienādojums un impulss 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina lodītes impulss pēc dotā laika, ja zināma tās masa un kustības koordinātes vienādojums.
7. Impulss un bremzēšanas paātrinājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina bremzēšanas paātrinājums, ja dots ķermeņa impulss un bremzēšanas ceļa garums
8. Lodes impulss lidojuma laikā 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina vertikāli izšautas lodes impulss kādā trajektorijas punktā, ja zināms lodes tilpums, blīvums un lidojuma laiks.
9. Bumbas impulsa maiņa 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina impulsa maiņu, izmantojot ķermeņa impulsa formulu un darbības ar vektoriem.
10. Impulsa maiņa pagriezienā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina impulsa maiņu līkumā, izmantojot ķermeņa impulsa formulu un darbības ar vektoriem.
11. Spēka impulss un ķermeņa impulsa izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina spēka impulss un ķermeņa impulsa izmaiņa, ja zināms spēks un tā darbōbas laiks.
12. Izteikti apgalvojumi par spēka impulsu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība par spēka impulsu.
13. Spēka impulsa aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina spēka impulsu, izmantojot spēka impulsa formulu un informāciju tabulā.
14. Spēka impulsa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina spēka impulss, ja zināma ķermeņa impulsa izmaiņa.
15. Tenisa raketes spēka impulss 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina spēka impulsu, izmantojot 2. Ņūtona likumu, un ķermeņu mijiedarbības spēku.
16. Automašīnas nobremzēšanas laiks 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina laiks, kurā nobremzēs automašīnu noteikts bremzēšanas spēks.
17. Automašīnas nobremzēšanas spēks 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina bremzēšanas spēks automašīnas sadursmē ar nekustīgu šķersli.
18. Vingrotāja nolēciens vingrojumu beidzot 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina trieciena spēks vingrotāja locekļiem noleciena laikā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Impulss (2012. g.) Citi vidēja 2 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lodes impulss Citi zema 1 p. Jāaprēķina lidojošas lodes impulss, ja zināma tās masa (g) un lidošanas ātrums (km/h).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa impulss un spēka impulss 00:20:00 vidēja 9 p. Izmanto ķermeņa impulsa un spēka impulsa formulas uzdevumu risināšanā un situāciju analīzē.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēka impulss un ķermeņa impulss 00:20:00 vidēja 9 p. Izmanto ķermeņa impulsa un spēka impulsa formulas uzdevumu risināšanā un situāciju analīzē.