Mijiedarbības rezultātā ķermenis maina kustības ātrumu. Piemēram, pieskaroties durvīm ar pirkstu, durvis iegūst paātrinājumu.
 
YCUZD_220722_4008_17.svg
 
Paātrinājums raksturo ātrumu maiņas straujumu:
a=vv0t.
Saskaņā ar 2. Ņūtona likumu: ķermeņa paātrinājums ir proporcionāls ķermenim pieliktajam kopspēkam un apgriezti proporcionāls ķermeņa masai: a=Fm.
Apvienojot formulas, iegūst vv0t=Fm.
No tā izriet, ka Ft=m(vv0) vai Ft=mvmv0, kur
Ft — spēka impulss,
mv — ķermeņa impulss beigu stāvoklī,
mv0 — ķermeņa impulss sākumstāvoklī.
Ķermeņu mijiedarbībā impulsa izmaiņa ir vienāda ar spēka impulsu.