24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Slīdes berzes spēks Slīdes berzes spēks un berzes koeficients
2. Balsta reakcijas spēks Balsta reakcijas spēks
3. Ķermenis uz slīpas virsmas Spēku projekcijas, ja ķermenis pārvietojas pa slīpo virsmu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēku darbība uz ķermeni 1. izziņas līmenis zema 6 p. Izmanto situāciju un nosaka spēkus, kas darbojas uz ķermeni.
2. Balsta reakcijas spēka virziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aplūko zīmējumu un nosaka balsta reakcijas spēka virzienu.
3. Slīdes berzes spēka virziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aplūko zīmējumu un nosaka slīdes berzes spēka virzienu.
4. Balsta reakcijas spēka atkarība no ķermeņa masas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noskaidro, kā balsta reakcijas spēks ir atkarīgs no ķermeņa masas, analizējot sakarību.
5. Slīdes berzes spēka atkarība no ķermeņa masas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noskaidro, kā slīdes berzes spēks ir atkarīgs no ķermeņa masas, analizējot sakarību.
6. Slīdes berzes spēka atkarība no slīdes berzes koeficienta 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noskaidro, kā slīdes berzes spēks ir atkarīgs no slīdes berzes koeficienta, analizējot sakarību.
7. Slīdes berzes spēks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto slīdes berzes spēka formulu, lai aprēķinātu slīdes berzes spēku.
8. Slīdes berzes koeficienta noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto slīdes berzes spēka formulu, lai aprēķinātu slīdes berzes koeficientu.
9. Bremzēšanas ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto Ņūtona likumus un berzes spēka formulu, aprēķinot bremzēšanas ceļu.
10. Spēka sadalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jānosaka smaguma spēka x un y komponentes uz slīpās plaknes, ja ir dota ķermeņa masa.
11. Ķermenis uz slīpās plaknes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina spēku, kas darbojas uz ķermeni un atbild uz jautājumu par slīdes berzes koeficientu.
12. Berzes spēka un berzes koeficienta atkarība no klucīša svara 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Noskaidro berzes spēka un berzes koeficienta atkarību no klucīša svara, izvērtē iegūtus rezultātus.
13. Materiāla noskaidrošana pēc slīdes berzes koeficienta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noskaidro materiālu, aprēķinot slīdes berzes koeficientu, izmantojot grafiku.
14. Berzes koeficienta atkarība no klucīša svara, kļūdu aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Noskaidro berzes spēka un berzes koeficienta atkarību no klucīša svara, aprēķina absolūto un relatīvo kļūdu, izvērtē eksperimenta ticamību.
15. Berzes koeficients I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt berzes koeficientu, ja ir dots vilcējspēka lielums, kustības paātrinājums un ķermeņa masa.
16. Berzes koeficients II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt berzes koeficientu, ja ir dota ātruma izmaiņa laikā un ķermeņa masa. Horizontālā virzienā darbojas tikai berzes spēks.
17. Berzes koeficients un pētniecība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķināt berzes koeficientu dažādām virsmām un noteikt to attiecību, ja ir dota eksperimenta mērījumu tabula.
18. Līklīnijas kustības dinamika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto berzes spēka formulu, Ņūtona likumu un centrtieces paātrinājuma formulu.
19. Spēki un slīpā plakne I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Noteikt smaguma spēka x komponenti un paātrinājumu, ja ir zināma ķermeņa masa, slīpuma leņķis un berzes spēks.
20. Spēki un slīpā plakne II 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Aprēķināt virsmas normālās reakcijas spēku, berzes spēku un berzes koeficientu, ja ir zināma masa, slīpuma leņķis un to, ka ķermenis atrodas miera stāvoklī.
21. Spēki un slīpā plakne III 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķināt smaguma spēka x komponenti, berzes spēku un paātrinājumu, ja iz zināma masa, slīpās plaknes leņķis un berzes koeficients.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīdes berzes spēka atkarība no slīpuma leņķa Citi vidēja 2 p. Noskaidro, kā slīdes berzes spēks ir atkarīgs no slīpuma leņķa, analizējot sakarību.
2. Ceļa satiksmes noteikumi Citi augsta 2 p. Izmanto Ņūtona likumus un berzes spēka formulu, aprēķinot mašīnas sākuma ātrumu. Noskaidro, vai autovadītājs pārkāp ceļa satiksmes noteikumus.
3. Kustības veids Citi augsta 1 p. Izmanto slīdes berzes spēka formulu, lai aprēķinātu slīdes berzes spēku un noskaidrotu kustības veidu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Berzes spēks 00:00:00 vidēja 11 p. Testa jautājumi ir uzdevumi, kuru aprēķini ir saistīti ar berzes spēku.
2. Slīpā plakne 00:00:00 vidēja 15 p. Testa jautājumi ir uzdevumi par spēkiem slīpā plaknē.