Uz nekustīgām horizontālām virsmām balsta reakcijas spēka un smaguma spēka moduļi ir vienādi Fr=Fsm.
 
fiizkai 5 tema.svg
 
Slīdes berzes spēku aprēķina, sareizinot slīdes berzes koeficientu un balsta reakcijas spēku, un to apraksta ar šādu formulu Fb=μFr, kur
Fb - slīdes berzes spēks,
Fr - balsta reakcijas spēks,
μ - slīdes berzes koeficients.
 
Bet uz slīpas virsmas ķermeņa smaguma spēks un balsta reakcijas spēks atšķiras.
 
1215_2.svg
 
Tagad balsta reakcijas spēka moduli var noteikt pēc formulas Fr=Fsmcosα, kur α - virsmas slīpuma leņķis.
Savukārt, berzes spēka moduli var noteikt, izmantojot sakarību Fb=Fsmsinα vai Fb=μFr=μFsmcosα.
 
No tā izriet, ka slīdes berzes koeficientu apraksta sakarība μ=sinαcosα vai μ=tgα.