Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gravitācijas likums Vispasaules ķermeņu pievilkšanās likums.
2. Brīvās krišanas paātrinājums Brīvās krišanas paātrinājuma aprēķināšana un vērtības uz dažādām planētām.
3. Svars uz dažādām planētām Svara aprēķināšana uz dažādām planētām.
4. Svara izmaiņas kustībā Svara izmaiņas vertikālā kustībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paisums un bēgums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Atpazīst dabas parādību, izmantojot attēlus.
2. Plūdmaiņas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst dabas parādību, nosaka paisumu un bēgumu vietas atbilstoši Mēness atrašanas vietai.
3. Gravitācijas spēks dažādās pilsētās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto informāciju un salīdzina gravitācijas spēkus dažādās pilsētās.
4. Gravitācijas likuma formulas analīze 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto gravitācijas likuma sakarību un atbild uz jautājumu.
5. Gravitācijas likuma sakarības analīze 1. izziņas līmenis zema 6 p. Izmanto gravitācijas likuma sakarību un atbild uz jautājumu.
6. Gravitācijas spēku salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Ņūtona likumus un salīdzina gravitācijas spēkus.
7. Gravitācijas spēku zīmēšana 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Izmanto gravitācijas likumu situāciju analīzei.
8. Gravitācijas spēka virziena noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto Ņūtona likumu un nosaka gravitācijas spēka virzienu.
9. Ķermeņu pievilkšanās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, kurš debesu ķermenis ir pavadonis un cik reizes lielāks paātrinājums uz to darbojas, ja ir zināma debesu ķermeņu masa.
10. Darbs ar stroboskopisko attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmantojot stroboskopisko attēlu, secina par kustību uz planētām. Aprēķina brīvās krišanas paātrinājumu.
11. Smaguma spēka virziens 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni noskaidro ķermeņa stāvokli, izmantojot ģeogrāfiskās koordinātes un nosaka smaguma spēka virzienu.
12. Smaguma spēks un Zemes masa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto eksperimenta datus un aprēķina Zemes masu.
13. Gravitācijas spēks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt pavadoņa atrašanās attālumu no Zemes centra un gravitācijas spēku, kurš darbojas uz pavadoni, ja ir zināma tā masa un atrašanās augstums virs Zemes virsmas.
14. Brīvās krišanas paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt brīvās krišanas paātrinājumu uz planētas, ja ir zināma tās masa un rādiuss.
15. Ņūtona likums un rotācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spēki dabā. Ņūtona likumi.
16. Planētas masa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt brīvās krišanas paātrinājumu un planētas masu, ja ir zināms planētas rādiuss un uz tās esoša ķermeņa masa un svars.
17. Ķermeņa svars 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt kosmonauta svaru uz Zemes un uz citas planētas, kā arī svaru rādījumu uz tās. Ir zināma kosmonauta masa un brīvās krišanas paātrinājums.
18. Ķermeņa svara maiņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina par ķermeņa svara izmaiņām dažādās situācijās (paātrināta vertikāla kustība, kustība uz liektas virsmas, atrašanās uz slīpas plaknes, atrašanās uz citiem Saules sistēmas ķermeņiem, Arhimēda spēka ietekme).
19. Svara formulas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina par ķermeņa svara izmaiņām dažādās situācijās (paātrināta vertikāla kustība, kustība uz liektas virsmas, atrašanās uz slīpas plaknes, Arhimēda spēka ietekme) un kādas formulas apraksta svara izmaiņas.
20. Svara izmaiņas liftā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt cilvēka svaru liftā, ja ir zināma lifta kustība.
21. Lifta kustība 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Analīzē grafiku un izprot kustības veidu. Izmanto svara formulu un aprēķina kustības paātrinājumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gravitācija un svars Citi vidēja 3 p. Noteikt paātrinājuma virzienu un svaru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa svars gravitācijas laukā 00:15:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par ķermeņa svaru gravitācijas laukā un vertikāli paātrinātā kustībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gravitācijas likums. Smaguma spēks un svars 00:15:00 vidēja 9 p. Atpazīst dabas parādību. Izmanto gravitācijas likuma sakarību, nosaka smaguma spēka virzienu. Zina par ķermeņa svara izmaiņām dažādās situācijās (paātrināta vertikāla kustība, kustība uz liektas virsmas, atrašanās uz slīpas plaknes, atrašanās uz citiem Saules sistēmas ķermeņiem, Arhimēda spēka ietekme). Aprēķina brīvās krišanas paātrinājumu.