Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskā jauda Mehāniskā jauda.
2. Lietderības koeficients Lietderības koeficients, lietderības koeficienta formula.
3. Transportlīdzekļu jaudas Vieglās automašīnas, kravas automašīnas, lidmašīnas, raķetes jauda.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Motora veiktais darbs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina mehānisko darbu, izmantojot jaudas formulu. Pārveido mērvienības.
2. Motora darba laiks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina dzinēja darba laiku, izmantojot jaudas formulu. Pārveido mērvienības.
3. Celtņa jauda 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina mehānisko jaudu, izmantojot jaudas formulu. Pārveido mērvienības.
4. Jaudas formulas analīze 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto mehāniskās jaudas formulu situācijas analīzei.
5. Darbs ar jaudas mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido kW un ZS vatos, izmantojot atbilstošas sakarības.
6. Jaudas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārveido kW un ZS vatos, izmantojot atbilstošas sakarības, un salīdzina jaudas.
7. Jaudas pamatvienība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto mehāniskas jaudas formulu, lai noskaidrotu jaudas mērvienību.
8. Jaudas mērīšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Izmanto jaudas sakarību un nosaka mērierīces jaudas mērīšanai.
9. Jauda un darbs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt jaudu un darbu.
10. Jauda. Darbs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt vilcējspēku, pretestības spēku un nobraukto ceļu, ja ir zināms jauda ātrums un laiks.
11. Ceļs, spēks, darbs un jauda 2. izziņas līmenis vidēja 4p. aprēķināt spēku, ceļi, darbu un jaudu, ja ir zināma mašīnas masa, paātrinājums un laiks.
12. Jaudas noteikšana, izmantojot grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka spēka veiktos darbus, izmantojot grafiku, un aprēķina jaudas.
13. Ūdenskrituma jauda 3. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina mehānisko jaudu, izmantojot jaudas formulu un citas sakarības.
14. Cilvēka attīstītā jauda 3. izziņas līmenis augsta 11p. Izmanto jaudas sakarību un nosaka attīstītu jaudu.
15. Darbs, kinētiskā enerģija, jauda 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt darbu, kinētisko enerģiju un ātrumu, ja ir zināma jauda, masa un laiks.
16. Lietderības koeficients 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto lietderības koeficienta definīcijas un novērtē apgalvojuma patiesumu.
17. Pētnieciskā darba posmi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
18. Slīpas plaknes lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izmanto sakarības un noskaidro slīpas plaknes lietderības koeficientu.
19. Slīpā plakne 3. izziņas līmenis augsta 9p. Izmanto sakarības un noskaidro slīpas plaknes lietderības koeficientu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaudas noteikšana pēc grafika Citi vidēja 1p. Nosaka jaudu, izmantojot grafiku un jaudas sakarību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskā jauda 00:20:00 vidēja 5p. Aprēķina mehānisko darbu un jaudu, izmantojot sakarības. Pārveido mērvienības. Salīdzina jaudas, izmanto grafikus jaudas noteikšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauda 00:20:00 vidēja 4p. Aprēķina mehānisko jaudu un darba laiku, izmantojot sakarības un grafukus. Pārveido mērvienības.Izmanto jaudas sakarību un nosaka mērierīces jaudas mērīšanai.