Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskā jauda Mehāniskā jauda.
2. Lietderības koeficients Lietderības koeficients, lietderības koeficienta formula.
3. Transportlīdzekļu jaudas Vieglās automašīnas, kravas automašīnas, lidmašīnas, raķetes jauda.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Motora veiktais darbs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina mehānisko darbu, izmantojot jaudas formulu. Pārveido mērvienības.
2. Motora darba laiks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzinēja darba laiku, izmantojot jaudas formulu. Pārveido mērvienības.
3. Celtņa jauda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina mehānisko jaudu, izmantojot jaudas formulu. Pārveido mērvienības.
4. Jaudas formulas analīze 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto mehāniskās jaudas formulu situācijas analīzei.
5. Darbs ar jaudas mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido kW un ZS vatos, izmantojot atbilstošas sakarības.
6. Jaudas salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārveido kW un ZS vatos, izmantojot atbilstošas sakarības, un salīdzina jaudas.
7. Jaudas pamatvienība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto mehāniskas jaudas formulu, lai noskaidrotu jaudas mērvienību.
8. Jaudas mērīšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izmanto jaudas sakarību un nosaka mērierīces jaudas mērīšanai.
9. Jauda un darbs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt jaudu un darbu.
10. Jauda. Darbs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt vilcējspēku, pretestības spēku un nobraukto ceļu, ja ir zināms jauda ātrums un laiks.
11. Ceļs, spēks, darbs un jauda 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. aprēķināt spēku, ceļi, darbu un jaudu, ja ir zināma mašīnas masa, paātrinājums un laiks.
12. Jaudas noteikšana, izmantojot grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka spēka veiktos darbus, izmantojot grafiku, un aprēķina jaudas.
13. Ūdenskrituma jauda 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina mehānisko jaudu, izmantojot jaudas formulu un citas sakarības.
14. Cilvēka attīstītā jauda 3. izziņas līmenis augsta 11 p. Izmanto jaudas sakarību un nosaka attīstītu jaudu.
15. Darbs, kinētiskā enerģija, jauda 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt darbu, kinētisko enerģiju un ātrumu, ja ir zināma jauda, masa un laiks.
16. Lietderības koeficients 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto lietderības koeficienta definīcijas un novērtē apgalvojuma patiesumu.
17. Pētnieciskā darba posmi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
18. Slīpas plaknes lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmanto sakarības un noskaidro slīpas plaknes lietderības koeficientu.
19. Slīpā plakne 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Izmanto sakarības un noskaidro slīpas plaknes lietderības koeficientu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaudas noteikšana pēc grafika Citi vidēja 1 p. Nosaka jaudu, izmantojot grafiku un jaudas sakarību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskā jauda 00:20:00 vidēja 5 p. Aprēķina mehānisko darbu un jaudu, izmantojot sakarības. Pārveido mērvienības. Salīdzina jaudas, izmanto grafikus jaudas noteikšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauda 00:20:00 vidēja 4 p. Aprēķina mehānisko jaudu un darba laiku, izmantojot sakarības un grafukus. Pārveido mērvienības.Izmanto jaudas sakarību un nosaka mērierīces jaudas mērīšanai.