24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskā kapacitāte. Kondensatori Elektriskā kapacitāte un kondensatori.
2. Galvaniskais elements Galvaniskais elements.
3. Kondensatoru slēgumi Kondensatoru slēgumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēks, kas darbojas uz lādiņu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina spēku, kas darbojas uz lādiņu, izmantojot elektriskā lauka intensitātes formulu. Pārveido mērvienības.
2. Kopspēks, kas darbojas uz lādiņu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina spēku, kas darbojas uz lādiņu, izmantojot elektriskā lauka intensitātes formulu un superpozīcijas principu.
3. Kapacitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto kapacitātes jēdzienu situācijas analīzei.
4. Kondensatora lādiņš 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto kapacitātes sakarību un aprēķina lādiņu uz kondensatora klājumiem.
5. Kondensatora spriegums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto kapacitātes sakarību un aprēķina spriegumu starp kondensatora klājumiem.
6. Kondensatora kapacitāte 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izmanto kapacitātes sakarību un aprēķina kondensatora kapacitāti. Veic lielumu maiņu analīzi.
7. Lielumi, kuri ietekmē plakņu kondensatora elektrisko kapacitāti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par lielumiem, kuri ietekmē plakņu kondensatora elektrisko kapacitāti. (D.O.2.2.2.)
8. Lielumi un mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda zināšanas par lielumu apzīmējumiem un lielumu mērvienībām.
9. Formulu pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda prasmes pārveidot formulas.
10. Kondensatora kapacitāte, mainoties attālumam starp klājumiem 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Secina par lielumiem, kuri ietekmē plakņu kondensatora elektrisko kapacitāti. (D.O.2.2.2.)
11. Pētnieciskā darba posmi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kondensatora kapacitātes maiņa, mainoties attālumam starp klājumiem Citi vidēja 6 p. Secina par lielumiem, kuri ietekmē plakņu kondensatora elektrisko kapacitāti. (D.O.2.2.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kapacitāte, kondensators, elektriskā lauka intensitāte 00:15:00 vidēja 16 p. Aprēķina spēku, kas darbojas uz lādiņu, izmantojot elektriskā lauka intensitātes formulu. Pārveido mērvienības. Secina par lielumiem, kuri ietekmē plakņu kondensatora elektrisko kapacitāti. (D.O.2.2.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka intensitāte. Kondensatori un kapacitāte 00:15:00 vidēja 11 p. Aprēķina spēku, kas darbojas uz lādiņu, izmantojot elektriskā lauka intensitātes formulu un superpozīcijas principu. Secina par lielumiem, kuri ietekmē plakņu kondensatora elektrisko kapacitāti. (D.O.2.2.2.)